Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių pareikštų nusišalinimų nepriėmimo

Trisdešimt trečiajame Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame 2022 m. gruodžio 14 d., Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariai: E. Andrejevas (1, 4, 5 klausimais), Ž. Galimovas (2 klausimu), L Mediekša (1 klausimu),  R. Osauskas (5 klausimu), B. Platkauskienė (1 klausimu), E. Sinkevičius (4, 5 klausimais), G. Stašionis (6 klausimu) ir V. Šadauskienė (1 klausimu),  vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 str. 1 d. (toliau – Įstatymas) nuostatomis, pareiškė nusišalinimą nuo svarstomų Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės klausimų Nr. 1 ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo“,  Nr. 2 ,,Dėl sodininkų bendrijos „Draugystė“ kelių (gatvių) pirkimo“, Nr. 4 ,,Dėl Jonavos rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“,  Nr. 5 ,, Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis remontuojamų vietinės reikšmės kelių ir gatvių 2023-2025 metų prioritetinių sąrašų patvirtinimo“ ir Nr. 6 ,,Dėl specialiųjų planų pripažinimo Jonavos rajono savivaldybės teritorijos ir Jonavos miesto teritorijos bendrųjų planų sudedamąja dalimi“ (posėdžio protokolas pridedamas).

Norą nusišalinti nuo svarstomų klausimų pareiškė 8 Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariai: pirmuoju darbotvarkės klausimu – 4, antruoju – 1, ketvirtuoju – 2, penktuoju – 3, šeštuoju klausimu – 1.

Informuojame, kad balsuojant 1 darbotvarkės klausimu ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo“ buvo nepritarta E. Andrejevo,  L Mediekšos, B. Platkauskienės ir  V. Šadauskienės nusišalinimams;  2 darbotvarkės klausimu ,,Dėl sodininkų bendrijos „Draugystė“ kelių (gatvių) pirkimo“ nepritarta Ž. Galimovo nusišalinimui; 4 darbotvarkės klausimu ,, Dėl Jonavos rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ nepritarta E. Andrejevo ir E. Sinkevičiaus nusišalinimams; 5 darbotvarkės klausimu ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis remontuojamų vietinės reikšmės kelių ir gatvių 2023-2025 metų prioritetinių sąrašų patvirtinimo“ nepritarta  E. Andrejevo,  R. Osausko, E. Sinkevičiaus nusišalinimams;  6 darbotvarkės klausimu ,,Dėl specialiųjų planų pripažinimo Jonavos rajono savivaldybės teritorijos ir Jonavos miesto teritorijos bendrųjų planų sudedamąja dalimi“ nepritarta G. Stašionio nusišalinimui.

Minėtų tarybos narių nusišalinimai 1, 2, 4, 5 ir 6 klausimais nepriimti dėl mažai balsavusiųjų už deklaruojančio asmens pareikštą nusišalinimą skaičiaus.