Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių pareikštų nusišalinimų nepriėmimo

Trisdešimt antrajame Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame 2022 m. lapkričio 9 d., Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariai: E. Andrejevas (1 klausimu), A. Gasys (3 klausimu), L Mediekša (1 klausimu),  B. Platkauskienė (1 klausimu), V. Šadauskienė (1 klausimu),  vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 str. 1 d. (toliau – Įstatymas) nuostatomis, pareiškė nusišalinimą nuo svarstomų Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės klausimų Nr. 1 "Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo“ ir Nr. 3 "Dėl viešosios įstaigos Jonavos ligoninės įstatų patvirtinimo“ (posėdžio protokolas pridedamas).

Kaip jau minėta, norą nusišalinti nuo svarstomų klausimų pareiškė 5 Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariai:  pirmuoju darbotvarkės klausimu - 4, trečiuoju klausimu – 1.

Informuojame, kad balsuojant 1 darbotvarkės klausimu "Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo“ buvo nepritarta E. Andrejevo,  L Mediekšos, B. Platkauskienės ir  V. Šadauskienės nusišalinimams;  3 darbotvarkės klausimu "Dėl viešosios įstaigos Jonavos ligoninės įstatų patvirtinimo“ nepritarta A. Gasio nusišalinimui.          

Minėtų tarybos narių nusišalinimai 1 ir 3 klausimais nepriimti dėl mažai balsavusiųjų už deklaruojančio asmens pareikštą nusišalinimą skaičiaus.