Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių pareikštų nusišalinimų nepriėmimo

Trisdešimt pirmajame Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame 2022 m. rugsėjo 29 d., Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariai: E. Andrejevas (3 klausimu), P. Garbauskas (3 klausimu), S. Jakimavičius (3 klausimu), K. Macionis (3 klausimu), L Mediekša (3 klausimu),  R. Osauskas (3 klausimu), B. Platkauskienė (3,4,11,32 klausimais), M. Sinkevičius (3 klausimu), V. Šadauskienė (3 klausimu), N. Šalūga (3 klausimu),   vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 str. 1 d. (toliau – Įstatymas) nuostatomis, pareiškė nusišalinimą nuo svarstomų Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės klausimų Nr. 3 ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo“,  Nr. 4 ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“, Nr. 11 ,,Dėl Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio 2022-2023 mokslo metais patvirtinimo“  ir Nr. 32 ,,Dėl užmokesčio dydžio už Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje teikiamas paslaugas patvirtinimo“ (posėdžio protokolas pridedamas).

Kaip jau minėta, norą nusišalinti nuo svarstomų klausimų pareiškė 10 Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių:  trečiuoju darbotvarkės klausimu - 10, ketvirtuoju klausimu - 1, vienuoliktuoju klausimu – 1, trisdešimt antruoju darbotvarkės klausimu – 1.

Informuojame, kad balsuojant 3 darbotvarkės klausimu ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo“ buvo nepritarta E. Andrejevo,  L Mediekšos, P. Garbausko, S. Jakimavičiaus, K. Macionio, R. Osausko, B. Platkauskienės, M. Sinkevičiaus, V. Šadauskienės ir N. Šalūgos nusišalinimams;  4 darbotvarkės klausimu ,,Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ nepritarta B. Platkauskienės nusišalinimui; 11 darbotvarkės klausimu ,,Dėl Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos klasių (grupių) skaičiaus ir dydžio 2022-2023 mokslo metais patvirtinimo“ – B. Platkauskienės nusišalinimui ir 32 darbotvarkės klausimu ,,Dėl užmokesčio dydžio už Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje teikiamas paslaugas patvirtinimo“ nepritarta B. Platkauskienės nusišalinimui.

Minėtų tarybos narių nusišalinimai 3, 4, 11 ir 32 klausimais nepriimti dėl mažai balsavusiųjų už deklaruojančio asmens pareikštą nusišalinimą skaičiaus.