Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių pareikštų nusišalinimų nepriėmimo

Dvidešimt aštuntajame Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame 2022 m. balandžio 21 d.,  Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariai: E. Andrejevas (9, 44 klausimais), B. Gailienė (44 klausimu), Ž. Galimovas (2, 44 klausimais), A. Gasys  (21klausimu), S. Jakimavičius (9, 44 klausimais), A. Meškauskas (44 klausimu), R. Osauskas (44 klausimu), M. Sinkevičius (44 klausimu), N. Šalūga (9 klausimu), V. Šadauskienė (9 klausimu), M. Širvelienė (44 klausimu), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 str. 1 d. (toliau – Įstatymas) nuostatomis, pareiškė nusišalinimą nuo svarstomų Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės klausimų Nr. 2 "Dėl pritarimo Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai“,  Nr. 9 "Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo“, Nr. 21 "Dėl viešosios įstaigos Jonavos ligoninės 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui bei medikamentams, normatyvų nustatymo 2022 metams“ bei Nr. 44 "Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis remontuojamų vietinės reikšmės kelių ir gatvių prioritetinių sąrašų patvirtinimo.“ (posėdžio protokolas pridedamas).

Kaip jau minėta, norą nusišalinti nuo svarstomų klausimų pareiškė 14 Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių:  antruoju darbotvarkės klausimu -1, devintuoju klausimu - 4, dvidešimt pirmuoju klausimu - 1, keturiasdešimt ketvirtuoju darbotvarkės klausimu – 8.

Informuojame, kad balsuojant 2 darbotvarkės klausimu "Dėl pritarimo Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaitai“ buvo nepritarta Ž, Galimovo nusišalinimui;  9 darbotvarkės klausimu "Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo“ nepritarta E. Andrejevo, S. Jakimavičiaus, V. Šadauskienės, N. Šalūgos nusišalinimams; 21 darbotvarkės klausimu "Dėl viešosios įstaigos Jonavos ligoninės 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui bei medikamentams, normatyvų nustatymo 2022 metams“ – A. Gasio nusišalinimui; 44 darbotvarkės klausimu "Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis remontuojamų vietinės reikšmės kelių ir gatvių prioritetinių sąrašų patvirtinimo“ nepritarta E. Andrejevo, B. Gailienės, Ž. Galimovo, S. Jakimavičiaus, A. Meškausko, R. Osausko, M. Sinkevičiaus, M. Širvelienės nusišalinimams.

Minėtų tarybos narių nusišalinimai 2, 9,  21 ir 44 klausimais nepriimti dėl mažai balsavusiųjų už deklaruojančio asmens pareikštą nusišalinimą skaičiaus.