Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių pareikštų nusišalinimų nepriėmimo

Dvidešimt šeštajame Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame 2022 m. vasario 10 d.,  Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariai: E. Andrejevas (2, 3 klausimais), G. Brukas 2, 3 klausimais), B. Gailienė (3 klausimu), Ž. Galimovas (2, 3 klausimais), P. Garbauskas (3 klausimu), A. Gasys  (3 klausimu), S. Jakimavičius (2, 3 klausimais), G. Jasiulionis (2, 3 klausimais), R. Latviūnienė (2, 3 klausimais), K. Macionis (2, 3 klausimais), E. Mažūnaitis (3 klausimu), L. Mediekša (2, 3 klausimais), A. Meškauskas (2, 3 klausimais), R. Osauskas (2, 3 klausimais), D. Paulauskas (3 klausimu), Birutė Platkauskienė (2, 3 klausimais), M. Sinkevičius (2, 3 klausimais), G. Stašionis (3 klausimu),  N. Šalūga (2, 3 klausimais), V. Šadauskienė (2, 3 klausimais), M. Širvelienė (2,3 klausimais), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 str. 1 d. (toliau – Įstatymas) nuostatomis, pareiškė nusišalinimą nuo svarstomų Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės klausimų Nr. 2 ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2022-2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ bei Nr. 3 ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ (posėdžio protokolas pridedamas).

Vadovaujantis Įstatymo 11 str. 3 d. nuostatomis, kolegiali valstybės ar savivaldybių institucija (kai deklaruojantis asmuo yra kolegialios valstybės ar savivaldybių institucijos narys), vadovaudamasi VTEK nustatytais kriterijais, motyvuotu rašytiniu sprendimu gali nepriimti deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo ir įpareigoti jį toliau atlikti tarnybines pareigas. Vadovaujantis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019-10-30 sprendimo Nr. KS-270 „Dėl Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijų patvirtinimo“, 2 p., nusišalinimo galima teisėtai nepriimti, jei priėmus privačius interesus deklaruojančio asmens pareikštą nusišalinimą neliktų galimybių priimti sprendimą.

Kaip jau minėta, norą nusišalinti nuo svarstomų klausimų pareiškė 15 Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių  2 darbotvarkės klausimu bei 21 tarybos narys svarstomu 3 darbotvarkės klausimu.

Priėmus visų Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių nusišalinimus, neliktų kvorumo sprendimų priėmimui, todėl Jonavos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Įstatymo bei Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2019-10-30 sprendimo Nr. KS-270 2 p. nuostatomis, nepriėmė aukščiau išvardintų Jonavos rajono savivaldybės tarybos narių nusišalinimų ir teikia šią informaciją Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai.

Taip pat informuojame, kad balsuojant 6 darbotvarkės klausimu "Dėl pritarimo projektų vykdymui ir savivaldybės indėlio užtikrinimo“ buvo nepritarta E. Andrejevo nusišalinimui; 17 darbotvarkės klausimu ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės administracijos Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis remontuojamų vietinės reikšmės kelių ir gatvių prioritetinių sąrašų patvirtinimo“ nepritarta R. Osausko, Ž. Galimovo, B. Platkauskienės, E. Andrejevo, Birutės Gailienės nusišalinimams;  balsuojant 36 klausimu "Dėl Jonavos rajono savivaldybės trūkstamų viešojo sektoriaus specialistų kelionės į/iš darbą(-o) išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nepritarta V. Šadauskienės nusišalinimui. Minėtų tarybos narių nusišalinimai 6, 17 ir 36 klausimais nepriimti dėl mažai balsavusiųjų už deklaruojančio asmens pareikštą nusišalinimą skaičiaus.