Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Dėl Etikos komisijos sprendimo

Jonavos rajono savivaldybės tarybos Etikos komisija informuoja, kad Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1ir 5 punktais bei 24 1 straipsnio 13 dalies 1 punktu, 2020 m. rugpjūčio 21 d. priėmė sprendimą Nr. IGN-4 ,,Dėl Ginto Jasiulionio skundo“,  kuriame n u s p r e n d ž i a:

Patenkinti visą Pareiškėjo Ginto Jasiulionio skundą ir panaikinti Jonavos  rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2020 m. sausio 16 d. sprendimą Nr. 8 ,,Dėl Ginto Jasiulionioׅ“.

VTEK, kaip privalomos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos, priimtas sprendimas gali būti skundžiamas teismui  Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka bei terminais.