Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Dėl 2022-06-16 posėdyje nepriimtų nusišalinimų

Dvidešimt devintajame Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje, vykusiame 2022 m. birželio 16 d.,  Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariai: E. Andrejevas (6, 19 klausimais), L. Mediekša (6 klausimu), G. Stašionis (6 klausimu), V. Šadauskienė (6, 14, 37 klausimais), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 str. 1 d. (toliau – Įstatymas) nuostatomis, pareiškė nusišalinimą nuo svarstomų Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkės klausimų Nr. 6 ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo“,  Nr. 14 ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2022-2023 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo“, Nr. 19 ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“ ir Nr. 37 ,,Dėl turto perdavimo Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrui“ (posėdžio protokolas pridedamas).

 Kaip jau minėta, norą nusišalinti nuo svarstomų klausimų pareiškė 7 Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariai:  šeštuoju darbotvarkės klausimu - 4, keturioliktuoju klausimu - 1, devynioliktuoju klausimu – 1, trisdešimt septintuoju darbotvarkės klausimu – 1.

              Informuojame, kad balsuojant 6 darbotvarkės klausimu ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patikslinimo“ buvo nepritarta E. Andrejevo, L Mediekšos, G. Stašionio ir V. Šadauskienės nusišalinimams;  14 darbotvarkės klausimu ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2022-2023 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo“,  nepritarta V. Šadauskienės nusišalinimui; 19 darbotvarkės klausimu ,,Dėl Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro 2021 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“ – E. Andrejevo nusišalinimui; 37 darbotvarkės klausimu ,,Dėl turto perdavimo Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrui“ nepritarta V Šadauskienės nusišalinimui.

                Minėtų tarybos narių nusišalinimai 6, 14, 19 ir 37 klausimais nepriimti dėl mažai balsavusiųjų už deklaruojančio asmens pareikštą nusišalinimą skaičiaus.