Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

Tarybos darbotvarkės projektas

2021-04-29 10.00 val. Tarybos posėdis vyks nuotoliniu būdu.

 

Klausimo pavadinimas

Pranešėjas

Kuruojantis

komitetas

1.

Dėl pritarimo Jonavos rajono savivaldybės mero 2020 metų veiklos ataskaitai

Mindaugas Sinkevičius

Visi komitetai

2.

Dėl pritarimo Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai

Valdas Majauskas

Visi komitetai

3.

Dėl 2019 m. rugsėjo 19 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1TS-170 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Birutė Gailienė

Visi komitetai

4.

Dėl nevyriausybinių organizacijų finansavimo iš Jonavos rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo

Lineta Jakimavičienė

Visi komitetai

5.

Dėl valstybinės žemės, išnuomotos ne aukciono būdu, nuomos mokesčio tarifų nustatymo

Lineta Jakimavičienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų;

Miesto reikalų

6.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo

Danutė Petronienė

Visi komitetai

7.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Danutė Petronienė

Visi komitetai

8.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 22 d. sprendimo Nr. 1 TS-158 „Dėl didžiausio leistino pareigybių skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ priedo dalinio pakeitimo

Danutė Petronienė

Visi komitetai

9.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Jolanta Stuckaitė

Visi komitetai

10.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo

Jolanta Stuckaitė

Visi komitetai

11.

Dėl viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui bei medikamentams, normatyvų nustatymo 2021 metams

Asta Sivolovienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų;

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

12.

Dėl viešosios įstaigos Jonavos ligoninės 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui bei medikamentams, normatyvų nustatymo 2021 metams

Vidas Kačiušis

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų;

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

13.

Dėl viešosios įstaigos Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo ir išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui bei medikamentams, normatyvų nustatymo 2021 metams

Ričardas Rusteika

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų;

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

14.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 m. veiklos ataskaitos vertinimo

Ina Osauskienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

15.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 m. ataskaitos patvirtinimo

Ina Osauskienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

16.

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos vandenys“ 2020 metų metiniam pranešimui

Romas Keliauskas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

17.

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ 2020 metų veiklos ataskaitai

Jonas Kaminskas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

18.

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos paslaugos“ 2020 metų metiniam pranešimui

Edmundas Mulokas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

19.

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos autobusai“ 2020 metų veiklos ataskaitai

Otaras Urbanas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

20.

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos knyga“ 2020 metų veiklos ataskaitai

Danutė Janina Čepienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

21.

Dėl Jonavos rajono socialinių paslaugų centro teikiamos dienos socialinės globos asmens namuose kainos patvirtinimo

Valentina Demidenko,

Inga Ruzgienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų;

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

22.

Dėl socialinės globos paslaugų kainų Jonavos globos namuose patvirtinimo

Dalia Astrauskienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų;

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

23.

Dėl socialinės globos kainos vienam globojamam (rūpinamam) vaikui Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centre patvirtinimo

Emilija   Markucevičienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų;

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

24.

Dėl mitybos, medikamentų, aprangos ir patalynės, išlaidų finansinių ir eksploatacinių normatyvų Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centre ir jo struktūriniame padalinyje „Gyvenimo namai“ patvirtinimo

Aurika Matutienė,            Viktorija Urbonavičienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų;

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

25.

Dėl socialinės globos kainų Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centre ir jo struktūriniame padalinyje „Gyvenimo namai“ patvirtinimo

Aurika Matutienė,            Viktorija Urbonavičienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų;

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

26.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės 2021 metų

socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Daiva Ūselienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

27.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2021 metų programos patvirtinimo

Daiva Ūselienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų;

Miesto reikalų

28.

Dėl vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų teikimo Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Daiva Ūselienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

29.

Dėl piniginės socialinės paramos teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, Jonavos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Daiva Ūselienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų

30.

Dėl prašymo perduoti  Jonavos rajono savivaldybei valstybinės žemės sklypus patikėjimo teise

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

31.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos patvirtinimo

Alina Batulevičienė, Daiva Skebienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros; Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

32.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021-2025 metų bendrojo plano patvirtinimo

Vytautas Žebrauskas

Visi komitetai

33.

Dėl sutikimo reorganizuoti Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrą, prijungiant jį prie Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos

Vytautas Žebrauskas

Visi komitetai

34.

Dėl klasių, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus ir mokinių skaičiaus jose savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms 2021-2022 mokslo metams nustatymo

Vytautas Žebrauskas

Visi komitetai

35.

Dėl Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo

Ina Skurdelienė

Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

36.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Mantas Petrauskas

Miesto reikalų; Kaimo reikalų;

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

37.

Dėl kompensacijų dėl nuostolių, patiriamų dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo nustatytose specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, kai šie nuostoliai mokami iš Jonavos rajono savivaldybės valdomų juridinių asmenų lėšų, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos patvirtinimo

Mantas Petrauskas

Miesto reikalų; Kaimo reikalų;

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

38.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Renata Merfeldienė

Visi komitetai

39.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. 1 TS–18 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2021 metų pajamų ir išlaidų plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo

Renata Merfeldienė

Visi komitetai

40.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Agnė Šalomskė

Visi komitetai

41.

Dėl įgaliojimų atstovauti Kauno regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose suteikimo

Agnė Šalomskė

Visi komitetai

42.

Dėl pritarimo partnerystės tarp Beit Sahour miesto savivaldybės (Palestinos valstybė)  ir Jonavos rajono savivaldybės (Lietuvos Respublika) sutarties projektui

Agnė Šalomskė

Miesto reikalų

43.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 21 d. sprendimo Nr. 1TS - 225 dalinio pakeitimo

Agnė Šalomskė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

44.

Dėl prisidėjimo piniginėmis lėšomis prie Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupės projekto

Agnė Šalomskė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Kaimo reikalų

45.

Dėl pritarimo Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai už

2020 m.

Vaidas Zakarauskas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų;

Kaimo reikalų;

Miesto reikalų

46.

Dėl  pritarimo Jonavos miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai už 2020 m.

Vaidas Zakarauskas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų;

Miesto reikalų

47.

Dėl Jonavos rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano tvirtinimo

Vaidas Zakarauskas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų;

Kaimo reikalų;

Miesto reikalų

48.

Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo

Vaidas Zakarauskas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

49.

Dėl pavadinimų suteikimo Jonavos r. sav., Kulvos sen., Vanagiškių gyvenamosios vietovės gatvėms

Vaidas Zakarauskas

Kaimo reikalų

50.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1TS-264 „Dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo” dalinio pakeitimo

Jolita Gumaniukienė

Visi komitetai

51.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 13 d. sprendimo Nr. 1TS – 129 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ 2020 – 2022 m. investicijų plano suderinimo“ dalinio pakeitimo

Jonas Kaminskas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros

52.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 14 d. sprendimo Nr. 1TS-143 „Dėl Jonavos rajono savivaldybės būsto fondo naudojimo ir paramos būstui išsinuomoti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo” dalinio pakeitimo

Jolita Gumaniukienė

Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų;

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

53.

Dėl savivaldybės būstų pardavimo

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų

54.

Dėl materialiojo turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros; Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

55.

Dėl materialiojo ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

Jolita Gumaniukienė

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros; Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų

56.

Dėl prisijungimo prie centralizuotosios nuotekų surinkimo sistemos arba nuotekų tvarkymo individualiųjų sistemų įsirengimo sąnaudų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Erlandas Andrejevas

Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros;

Miesto reikalų;

Kaimo reikalų

57.

Dėl savivaldybės tarybos nario įgaliojimų netekimo procedūros

Erlandas Andrejevas

Visi komitetai

58.

Dėl Jonavos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Gintas Jasiulionis

Visi komitetai