Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Susitikimas virtualioje LL3 konsultacijoje

                   2021 m. vasario 9 d. projekto „Lyderių laikas 3" Jonavos kūrybinė komanda (KK) virtualiai (Zoom platformoje) susitiko devintojoje konsultacijoje. Konsultacijos tikslas - aptarti KK pokyčio projekto sėkmes, veiklų įgyvendinimą bei numatyti projekto tęstinumo galimybes ir gaires tvarumui.

                   Konsultacijos metu buvo pristatytos KK veiklos nuo 2020 m. rugsėjo mėn. (nuo paskutinės rugsėjį vykusios konsultacijos) bei šiuo metu (vasario 3-17 dienomis) rajono švietimo įstaigose atliekamo pakartotinio profesinio kapitalo tyrimo eiga. Kūrybinės komandos vadovė Danguolė Deikienė pristatė šiuo metu planuojamus naujus mokymus tiek rajono pedagogų bendruomenei, tiek ne švietimo darbuotojams.

                   Komandos nariai  konsultacijos metu išbandė projekto konsultantės, Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos direktorės Linos Viršilienės pasiūlytus nuotolinio – kūrybinio darbo metodus.  Veiklos refleksiją atliko „Lifto“ metodu, kuomet per 1 minutę kiekvienas koncentruotai turėjo pristatyti savo įstaigoje vykdomų projekto veiklų situaciją, atsakant į klausimą „Kaip sekasi?“. Toks kiekvieno refleksijos pristatymas leido pajusti, kaip gyvena karantino paveiktos švietimo įstaigos. Buvo pasidžiaugta KK iniciatyva ir veikiančių aktyvių mokytojų klubų (IMK) veikla mokyklose. Svarbu paminėti, kad daugelis KK narių pastebi mokinių savivaldaus mokymosi ir pažinimo kompetencijos kaitą, kuri natūraliai auga pandemijos aplinkybių išdavoje.

                   Planuojant projekto perspektyvą ir asmeninio pokyčio tikslą, taikytas metodas  „Svajonės“ akrostichas.

                   Kūrybiški ieškojimai sutelkė komandą naudojant FLINGA įrankį užfiksuoti tvarumui reikalingas idėjas, kurios galėtų tapti pagrindu Jonavos rajono švietimui neabejingiems žmonėms (mokyklų vadovams, mokytojams ir kitiems specialistams) ir ateityje tęsti iniciatyvas, nukreiptas kiekvieno mokinio sėkmingam mokymuisi.

                   Konsultacijos pabaigoje aptartos planuojamos LL3 baigiamosios veiklos iki 2021 m. birželio mėn. Tikimasi, kad pavasarį pavyks visus suburti į baigiamąjį „Lyderių laikas 3“ projekto renginį, o dabar, kiek leidžia aplinkybės, ir toliau stengsimės nuotoliniu būdu vykdyti numatytas projekto veiklas.

                   Kita konsultacija numatyta 2021 m. kovo mėnesį.

Kūrybinės komandos vadovė                                                             Danguolė Deikienė