Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Stiprinome mokėjimo mokytis gebėjimus

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija – viena iš savivaldybėje vykdomo projekto „Lyderių laikas 3" dalyvių, tad norėtume pasidalinti savąja patirtimi, ką mums pavyko nuveikti savivaldybės pokyčio projekto rengimo bei įgyvendinimo eigoje.

Kadangi savivaldybės kūrybinės komandos rengiamo pokyčio projekto tema susijusi su pažinimo kompetencijos (mokėjimo mokytis gebėjimų) stiprinimu, savivaldybės LL3 kūrybinės komandos narė, progimnazijos mokytoja Žydrūnė Tuomienė progimnazijoje susibūrusio mokytojų klubo nariams po rajone vykusio seminaro „Mokėjimo mokytis kompetencija" jau buvo pristačiusi pagrindines mintis. Buvo aptarti ir metodai, kurie galėtų padėti mokiniams stiprinti mokėjimo mokytis gebėjimus, o mokytojos Neringa Kušeliauskienė, Vaiva Pilipavičienė, Lina Korsakienė, Dovilė Bisigirskienė, Jolita Klibavičienė ir kitos - pasiūliusios veiklas, tikėtina, padėsiančias įgyvendinti pagrindinę projekto idėją.

Iš mokinių savivaldos atstovų dar mokslo metų pradžioje, rugsėjo mėnesį, atliktos progimnazijos mokinių apklausos „Ar aš moku mokytis?" buvo žinoma, jog mokiniams sunku planuoti savo laiką, kelti mokymosi tikslus. Daugumos mokinių teigimu, mokytojai skatina mokytis, bet trūksta vidinės motyvacijos, tad mokyklos psichologė Jūratė Zabarauskienė visiems 5-8 klasių mokiniams spalio – lapkričio mėnesiais vedė mokymus „Savivaldumas mokantis".

Vykdant bendradarbiavimo veiklas, fizikos mokytojos Audronės Jaugėlienės, biologijos mokytojos Virginijos Šerėnienės ir chemijos mokytojos Linos Bruzgienės iniciatyva 2020 m. sausio mėnesį 7-8 klasių mokiniai tiek mūsų progimnazijos pradinukams, tiek Jonavos pradinių mokyklų mokiniams demonstravo įvairius bandymus, juos komentavo. Šių pamokų metu mokiniai patys kėlėsi pamokos uždavinius, lygino teorijos žinias su praktiniais pastebėjimais, darė išvadas. O dailės mokytoja Neringa Kušeliauskienė ir technologijų mokytoja Danguolė Lapienienė ne tik mūsų progimnazijos, bet ir kitų mokyklų mokiniams vedė integruotas dailės ir technologijų pamokas „Saldi pasaka".

8c, 8d, 8e klasių mokiniai kartus su istorijos mokytojomis Danguole Šabaniene ir Aldona Gailiene vasario mėnesį vedė pamokas pradinių klasių mokiniams „Aš - Lietuvos pilietis". Pradinukams labai patiko, kad pamokas vedė jų vyresni draugai, todėl, pasitaikius progai, progimnazijos ketvirtokai vasarį aplankė miesto vaikų lopšelius darželius „Dobilas", Žilvitis", „Saulutė", „Lakštingalėlė" ir kartu su mažaisiais skaitė knygeles, jas iliustravo, žaidė edukacinius žaidimus. Karantino laikotarpis pakoregavo planus, bet veikla nenutrūko. Mokyklos 4 – 6 klasių mokiniai  gegužės mėnesį dalyvavo  nuotoliniame projekte „SkaiTAU", kurį inicijavo savivaldybės LL3 kūrybinės komandos narė, Jonavos vaikų darželio „Saulutė" direktorė Jelena Galvydytė. Mokytojų Linos Korsakienės ir Dovilės Bisigirskienės paraginti mokiniai įgarsino įvairius kūrinius, iliustravo juos ir šiuos įrašus dovanojo lopšelių darželių „Saulutė" ir „Žilvitis" ugdytiniams.

Kadangi dar praeitą pavasarį progimnazijos Metodinėje taryboje ir Mokytojų klube buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės tiek progimnazijoje, tiek su kitomis rajono mokyklomis, kartu su „Lietavos" pagrindine mokykla pradėtas įgyvendinti planuotas projektas „Dorutis". Susitikę abiejų mokyklų mokiniai diskutavo apie tai, kokias savybes reikia ugdytis, norint pajusti mokymosi džiaugsmą, apie draugystę, bendradarbiavimą. Pradėti kurti virtualūs mokinių darbai „Sveikinu Jonavą ir savo draugus".
             
Mokslo metams besibaigiant nuotoliniu būdu, birželio pradžioje progimnazijoje buvo atliktas tyrimas „5 - 8 klasių mokinių nuotolinio mokymosi vertinimas". Aptariant tyrimo rezultatus paaiškėjo, kad mokiniai teigiamai vertino tai, jog išmoko planuoti laiką, įgijo daugiau gebėjimų, ieškodami informacijos, išmoko tikslingiau naudotis informacinėmis technologijomis. Džiugu, kad ir tokiomis sąlygomis buvo galima tikslingai stiprinti mokėjimo mokytis gebėjimus. Deja, mokiniams visgi trūko tiesioginio kontakto su mokytojais. Štai keletas mokinių minčių:
„Mokytojos labai stengiasi suteikti kuo daugiau informacijos. Tai labai vertinu."
„Pradėjau suprasti, kodėl reikia eiti į mokyklą."
„Geriau  eiti į mokyklą."
„Sugrąžinkite į mokyklą."       

Tikimės, kad vaikų noras grįžti į mokyklą bei klasėse susitikti su draugais ir mokytojais rudenį išsipildys. Visi bus daugiau patyrę, įgiję naujų įgūdžių bei savarankiškumo. Laukiame jūsų, mieli mokiniai!

Savivaldybės LL3 kūrybinės komandos narės:
Aldona Gailienė, Raimundo Samulevičiaus progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Žydrūnė Tuomienė, Raimundo Samulevičiaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja