Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Projekto „Lyderių laikas 3" Jonavos rajono savivaldybės kūrybinės komandos trečioji konsultacija

2019 m. birželio 3 dieną Jonavos politechnikos mokykloje įvyko trečioji LL3 Jonavos rajono kūrybinės komandos (KK) konsultacija.Konsultacijos tikslai:
1. aptarti LL3 tyrėjų atlikto profesinio kapitalo raiškos matavimo tyrimo rezultatus;
2. aptarti KK atliktus namų darbus ir KK narių susitikimo gegužės 14 d. rezultatus;
3. aptarti gryninamą pokyčio projekto temą.

Konsultacijoje dalyvavo Šiaulių universiteto lektorė, socialinių mokslų (edukologijos) daktarė, LL3 projekto tyrėja doc. dr. Jūratė Valuckienė, savivaldybių grupės kuratorė Renata Pavlavičienė bei konsultantai Rolandas Kučiauskas ir Lina Viršilienė.


 

Doc. dr. Jūratė Valuckienė, prieš pristatydama tyrėjų atlikto profesinio kapitalo raiškos matavimo tyrimo rezultatus, priminė, kad „mokinių pasiekimai turi būti tarsi didinamasis stiklas, pro kurį turi žiūrėti pedagogai, tikrindami savo veiklą, nuostatas ir procedūras..." (Du Fuor, pagal Hatttie).

Tyrėja pristatė rajono švietimo įstaigose atliktą profesinio kapitalo raiškos matavimo tyrimą, kurio duomenimis galima pasinaudoti, galvojant apie pokyčio projekto temą ir tolesnes veiklas. Kalbėta apie profesinio kapitalo, kurį sudaro žmogiškojo, socialinio ir sprendimų priėmimo kapitalų dimensijos, sampratą. Pasak tyrėjos, vertybė - socialinis kapitalas, kuris apima pasitikėjimu grindžiamus kokybiškus ir išplėtotus tarpusavio santykius, dalijimąsi žiniomis bei patirtimis, savitarpio pagalbą, priklausymą bendruomenėms ir tinklams.


Tyrimo duomenimis, rajono švietimo sistemoje reikėtų stiprinti įgalinimą bendradarbystei.Grupės kuratorė Renata Pavlavičienė atkreipė dėmesį į ŠMSM rekomendacijas rajono savivaldybei, siekiant kiekvieno mokinio mokymosi pažangos bei aukštesnių NMPP, PUPP, VBE rezultatų - gerinti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją.

Buvo aptarti KK atlikti namų darbai (apgalvotos ir dalinai išgrynintos trys problemos, kurias rajono švietimo sistemoje reikėtų bandyti spręsti pirmiausia).Tartasi dėl galimos pokyčio projekto temos. Vadovaujant grupės konsultantams ir tyrėjai J. Valuckienei, buvo aptarta, kokios ir kieno pagalbos labiausiai reikia švietimo įstaigų pedagogams bei vadovams. Nutarta, kad  pokyčio projekte daugiausiai dėmesio bus skiriama socialiniam kapitalui, bendradarbiavimo stiprinimui visais lygmenimis bei mokėjimo mokytis kompetencijos stiprinimui.

Suderintas kito kūrybinės komandos susitikimo laikas: 2019 m. birželio 12 d. Jonavos „Neries" pagrindinėje mokykloje.

Sutartas namų darbas: KK nariai, pasidalinę į keturias grupes (į jas įtraukiamos ir magistrantės), grupėse iki susitikimo birželio 12 d. atlieka namų darbą: suformuluoja siūlomą Pokyčio projekto temą; numato, kaip bus realizuojamas projektas (schema, įgyvendinamos veiklos); įvardija, kokia problema bus išspręsta šiuo projektu.

Danguolė Deikienė, kūrybinės komandos vadovė