Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Projektas „Lyderių laikas“. Laukite tęsinio!

Besibaigiant gražiam spalvotam rudeniui, yra proga prisiminti karštąjį šių metų vidurvasarį. Kodėl? Birželio mėnesį baigėsi nacionalinio projekto „Lyderių laikas“ paskutiniosios veiklos, visi projekto etapai. Bet liko projekto vykdymo eigoje sukauptas „idėjų bankas“, užsimezgęs bendrystės jausmas ir įsipareigojimai tęsti pradėtas veiklas!

Spalio 12 dieną Jonavos rajono švietimo pagalbos tarnybos (ŠPT) patalpose susirinko dvejus metus (2019-2021) Jonavos rajono savivaldybėje vykdyto Lyderių laikas 3 (LL3) pokyčio projekto „Tarpusavio sąveika, stiprinant pažinimo kompetenciją (mokėjimo mokytis gebėjimus)“ kūrybinės komandos nariai.

Smagu buvo vėl susitikti su kolegėmis, prisiminti organizuotus renginius ir t.t. Susitikimo metu diskutuota dėl veiklos krypčių ir švietimo tobulinimo prioritetų. Nutarta, kad buriama nauja komanda (Projekto tvarumo palaikymo komanda), siekdama užtikrinti projekto idėjų tęstinumą ir remdamasi Jonavos rajono savivaldybės mokinių pažangos ir pasiekimų rezultatų stebėsenos duomenimis, tęs ir skatins ugdymo įstaigų bendradarbiavimą stiprinant profesinius dialogus tarp ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų mokytojų bei organizuos įvairias veiklas, ugdančias mokinių matematinius gebėjimus. Bendradarbiaujant su Jonavos rajono matematikos mokytojų metodine grupe bei ŠPT mokytojų švietimo skyriumi bus siekiama organizuoti metodinius renginius, diskusijas ir kitas veiklas, padėsiančias stiprinti mokytojų dalykines kompetencijas bei gerinti mokinių pasiekimus matematikos pamokose.

Komandą, kuri rūpinsis LL3 projekto idėjų ir veiklų tęstinumu, tvarumo palaikymu, suformuoti patikėta Šveicarijos progimnazijos direktorei Gražinai Gečienei. Veiklas koordinuos ŠPT mokytojų švietimo skyriaus vedėja Loreta Bizokienė. Naujoje komandoje darbą tęs LL3 projekto kūrybinės komandos narės iš J. Ralio ir Senamiesčio gimnazijų, „Neries“ pagrindinės mokyklos, R. Samulevičiaus ir J. Vareikio progimnazijų, „Saulutės“ lopšelio – darželio, o ją papildys kitų ugdymo įstaigų atstovai. 

Linkime naujajai komandai gerų idėjų ir energijos! Sėkmingo starto!

Danguolė Deikienė, buvusi LL3 projekto kūrybinės komandos vadovė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė