Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Nauji iššūkiai - naujos patirtys

Jonavos „Neries" pagrindinė mokykla – viena iš savivaldybėje vykdomo projekto „Lyderių laikas 3" dalyvių. Savivaldybės kūrybinės komandos rengiamo pokyčio projekto tema - „Tarpusavio sąveika, stiprinant pažinimo kompetenciją (mokėjimo mokytis gebėjimus)", tad 23 mokyklos pedagogai susibūrė į inovatyvių mokytojų komandą (IMK), kad galėtų inicijuoti ir įgyvendinti planuojamas veiklas. Pirmiausia buvo pasirinktos „Namų darbų klubo" bei „Pamokos be vadovėlio" organizavimo veiklos, kurių tikslas - ugdyti savarankišką, sumanų, iniciatyvų, išradingą mokinį, taikant įvairesnius ir veiksmingesnius mokymosi metodus ir tobulinant mokinių pažinimo kompetenciją.  Įdomi ir daug diskusijų sukėlusi mokyklos „Namų darbų klubo" veiklos kūrimo pradžia 2020 m. sausio mėnesį. Pirmiausia jau kelerius metus savivaldybėje veikiančio „Namų darbų klubo" prezidentė, Jeronimo Ralio gimnazijos mokinė Toma Vilkelytė pasidalino savo patirtimi. Gimnazistė papasakojo apie  gimnazijos „Namų darbų klubo" veiklą, iššūkius, problemų sprendimus. Klubo idėja - savanorių mokinių veikla, kurios tikslas - padėti jaunesniems mokiniams gilinti ir įtvirtinti žinias, įgūdžius bei gebėjimus, atliekant namų darbus po pamokų, bei formuoti teigiamą požiūrį į mokymąsi, ugdyti mokinio pareigingumą, atsakomybę ir savarankiškumą. Mokinių, norinčių savanoriauti, padėti jaunesniems atlikti namų darbus, buvo tikrai nemažai. Raginti nereikėjo 5-8 klasių mokinių  savanorių. Savo pagalbą pasiūlė ir Senamiesčio gimnazijos mokinės - savanorės V. Duleckytė, L. Mockutė, R. Šukytė. Netrukus mokiniai jau noriai naudojosi papildoma bendraamžių pagalba.  

 „Pamoka be vadovėlio" - pamoka netradicinė, integruota, virtuali,  interaktyvi, patirtinė, kartais ne mokyklos erdvėse. Pavyzdžiui, integruota  anglų kalbos - istorijos  pamoka apie akmens amžių  6c klasei sausio mėnesį vyko Jonavos viešosios  bibliotekos Jaunimo skyriuje. Mokiniai, padedami mokytojų Loretos Bizokienės ir Irmos Karnusevičienės, sužinojo, kuris amžius yra akmens ir kodėl jis taip vadinamas. Susipažinę su informacija, mokiniai dalyvavo protmūšyje ir patys  piešė ant akmens.

  

 8c klasės mokiniai su mokytoja Inga Sadzevičiene vasario mėnesį Jonavos viešojoje bibliotekoje dalyvavo lietuvių kalbos ir literatūros pamokoje „Skaitome Grigorijaus Kanovičiaus kūrybą". Pakeliui į biblioteką mokiniai dalyvavo ekskursijoje, kurioje mokiniai gidai, pasakodami apie G. Kanovičiaus „Miestelio romanse" minimus objektus, vedė grupę Jonavos gatvėmis. Bibliotekoje mokiniai skaitė kūrinio ištraukas, kuriose buvo aprašomi ekskursijos metu aplankyti objektai, apžiūrėjo senosios Jonavos nuotraukas, diskutavo.

2020 m. kovo mėnesį 8a klasės mokiniai anglų kalbos mokytojos Danguolės Černiauskienės pamokose gilinosi į žmogaus jutimus, piešė ir pristatė plakatus apie tai, ką žmogus gali padaryti, kad sumažintų oro, vandens ir žemės taršą.

Pavasarį suplanuotas veiklas „Pamoka be vadovėlio" pakoregavo koronaviruso pandemijos situacija ir nuotolinis mokymas(is): pamokos ir projektai persikėlė į virtualią erdvę. Šis laikotarpis atskleidė, kiek ir kaip mokiniai bei mokytojai geba mokytis ir mokyti, bendrauti ir bendradarbiauti, ieškoti naujų mokymo(si) būdų ir metodų, tobulinti IKT gebėjimus. Džiugu, kad šis iššūkis ne išgąsdino, o kaip tik atskleidė įvairias mokymo(si) galimybes. 

6c klasei virtualią integruotą anglų kalbos ir matematikos pamoką ,,Velykoms artėjant. Mokomės ir žaidžiame" vedė mokytojos Vilija Rimkevičienė ir Loreta Bizokienė. Mokiniai, iš pateiktų kiaušinio šablonų pagaminę erdvinę kiaušinio figūrą, sprendė paprastųjų trupmenų  uždavinius. Galvosūkyje ,,Kiaušinis - tangrama", išsivertę iš anglų kalbos instrukciją, mokiniai piešė tangramos kiaušinį, jį iškirpo, sudėliojo, parašė anglišką ir matematinį velykinį pavadinimą.

Mokyklos 5 – 8 klasių mokiniai  dalyvavo  nuotoliniame projekte „SkaiTAU", kurį inicijavo savivaldybės LL3 kūrybinės komandos narė, Jonavos vaikų darželio „Saulutė" direktorė Jelena Galvydytė. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Daiva Balandienė, Inga Sadzevičienė ir Daiva Eimontienė pakvietė mokinius skaityti lietuvių tautosakos, lietuvių ir pasaulio rašytojų kūrinius, skirtus 2 - 6 metų vaikams. Smagu, kad projekte dalyvavo ir buvę šio darželio auklėtiniai, dabartiniai mokiniai. Skaitytų kūrinių įrašai padovanoti „Saulutės" vaikų lopšeliui darželiui.

„Neries" pagrindinės mokyklos savanorių grupė su mokyklos psichologe Snieguole Cėgiene gegužės mėnesį vykdė nuotolinį projektą „Nuoširdumas". Šios iniciatyvos tikslas - pastebėti, kaip jaučiasi šalia esantis žmogus. Mokiniai demonstravo savo darbus: vieni piešė piešinius ir prisiminė savo senelius, kiti rašė gražius atminimo žodžius savo artimiesiems, pasakojo bei rodė savo vaikystės ir senelių nuotraukas.

Projekte „Myliu gamtą" mokiniai fotografavo aplinką, pasakojo, kodėl jiems patinka gamta, kodėl ją reikia saugoti, diskutavo apie civilizacijos poveikį gamtai. 

Paskutinę gegužės mėnesio savaitę 6c klasės mokiniai su mokytojomis Vilija Rimkevičiene, Vilma Kubiliūniene, Loreta Bizokiene dalyvavo virtualiame integruotame anglų kalbos ir matematikos projekte. Mokiniai atliko tyrimą, kiek valandų per savaitę jie užtrunka, atlikdami namų darbus, ir kiek laiko praleidžia, žaisdami kompiuterinius vaizdo žaidimus. Matematikos pamokoje mokėsi  rinkti duomenis, juos pavaizduoti stulpeline diagrama, o anglų kalbos pamokoje tyrimo rezultatus aprašė angliškai. Po atliktų darbų mokiniai štai taip įvertino dalykų integraciją: „Manau, kad skirtingų pamokų integracija visada naudinga, nes realiame gyvenime taip pat viskas yra susiję, reikia naudotis keliais dalykais iškart" (Ignas). Man labai patiko daryti šį tyrimą. Buvo įdomu sužinoti, kiek kiekvienas klasės mokinys praleidžia laiko, atlikdamas namų darbus ir žaisdamas kompiuterinius žaidimus. Buvo įdomu pačiai rinkti duomenis ir sudaryti lentelę" (Viltė). 

Birželio mėnesio pradžioje 5b klasės mokiniai nuotolinėje integruotoje  gamtos - anglų kalbos pamokoje „Ką gauname su maistu" aiškinosi, iš ko susideda maistas, gilinosi,  kuriuose  produktuose gausu baltymų, riebalų, angliavandenių, bei išmoko šiuos žodžius anglų kalba. Pamoką vedė mokytojos  Violeta Knygauskienė, Dalia Turauskienė, Loreta Bizokienė.

7 klasių mokiniams birželio mėn. pradžioje mokytojos Edita Miliukienė ir Vilma Vyčienė vedė nuotolinę integruotą istorijos - matematikos pamoką „Matematika istorijoje ir istorija matematikoje". Mokiniai pakartojo senovės civilizacijų pasiekimus, plačiau sužinojo apie matematikos mokslo atsiradimo istoriją, pakartojo taisyklingosios piramidės apibrėžimą, apskaičiavo didžiosios  Gizos komplekso Cheopso  piramidės sienų, viršūnių ir briaunų skaičių.

Jonavos „Neries" pagrindinės mokyklos bendruomenė, dalyvaudama projekte „Lyderių laikas 3", ieško naujų ugdymo(si) būdų ir metodų, dar glaudžiau bendrauja ir bendradarbiauja, įgyja  naujų ir įdomių patirčių. Smagu pajusti patikimą kolegų paramą, sulaukti šiltų padėkos žodžių iš mokinių, džiaugtis nuoširdžiu bendravimu. 

Loreta Bizokienė, LL3 savivaldybės kūrybinės komandos narė, „Neries" pagrindinės mokyklos mokytoja
Daiva Eimontienė, „Neries" pagrindinės mokyklos IMK narė, mokytoja