Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Mokykime vaiką mokytis nuo mažų dienų!

2020 m. vasario 11 d. Jonavos lopšelyje – darželyje „Saulutė" vyko projekto „Lyderių laikas 3" mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys - seminaras „Mokymosi mokytis kompetencijos ugdymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje". Renginio pradžioje susirinkusiuosius pasveikino šios įstaigos direktorė J. Galvydytė ir mažieji ugdytiniai, o projekto Jonavos rajono savivaldybės kūrybinės komandos narė Inga Kuuzeorg-Petrikonienė pristatė projekto idėją ir esmę bei pakvietė dalintis gėriu ir išmintimi, kuri padeda vaikui sėkmingai mokytis.Renginio viešnia Utenos vaikų lopšelio – darželio „Želmenėlis" direktorė Sigita Balčiūnienė susirinkusioms Jonavos rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo mokytojoms pristatė ilgametę savo darbo ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje patirtį bei  perteikė žinias apie mokėjimo mokytis gebėjimų ugdymą šiuo vaiko augimo laikotarpiu. Lektorė paminėjo kompetencijas, svarbias mokyklinio amžiaus vaikui, kurias ugdyti būtina jau lopšelyje – darželyje.Sigita Balčiūnienė pateikė neuropedagogikos mokslo atstovų įrodymų, teigiančių apie imliausią vaiko mokymosi periodą, trunkantį iki 6 metų amžiaus. Būsimam mokiniui jau ikimokyklinėje įstaigoje turėtų būti tikslingai kuriamos situacijos ir aplinka, skatinanti jį savarankiškai ieškoti informacijos iš įvairių šaltinių. Vaikas turėtų gebėti turimą informaciją pritaikyti, atlikdamas įvairias užduotis. 

Seminaro metu aptartos situacijos, kai vaikams „sutrumpinamas" kelias mokantis, siūlant jiems problemų sprendimus ar net už juos atliekant darbus. S. Balčiūnienė akcentavo knygų skaitymo svarbą vaiko asmenybės augimui, kad tai tiesiogiai susiję su tolimesnio mokymosi sėkme, kad joks kompiuterinis žaidimas tiek daug naudos vaiko raidai neturės, kiek kartu su vaiku skaitoma knyga, aiškinantis žodžių reikšmes, aptariant situacijas bei herojų elgesio motyvus. Kartu su lektore gilintasi į planavimo, pasiekimų vertinimo subtilybes, orientuojantis ne į užsiėmimų temas, pratybas, o į konkretaus vaiko pasiekimus, interesus, patirtį. Kalbėta apie motyvaciją mokytis ir kaip svarbu pažinti vaiką, pastebėti, kuo jis domisi, pasiūlant pačiam sužinoti, išmėginti ir praplėsti savo žinojimą.Diskutuota apie mokytojo vaidmenį, ne atsakant į vaiko klausimus, o skatinant jį patį surasti visus atsakymus. Lektorė akcentavo vaikui pritaikytą lopšelio – darželio aplinką, pasidalino Utenos lopšelio – darželio „Želmenėlis" patirtimi, kuriant edukacines erdves, įrengiant modernią STEAM laboratoriją. Pabrėžė lopšelio – darželio ir mokyklos bendradarbiavimo svarbą, siekiant vaiko mokymosi sėkmės.

Kalbėta, kad mokymosi mokytis gebėjimų ugdymui svarbus mokytojų ir tėvų požiūris,  gebėjimas vaiką sudominti, leisti jam klysti ir pačiam atrasti galimus sprendimus, jausti laisvę veikti, mokytis kartu ir mokytis iš kitų bei dalintis savo žiniomis apie mokymąsi. Lektorė pabrėžė, kad pirmiausia patys turime tokie būti – jausti laisvę veikti, kurti, norėti išmėginti daugiau, trokšti dalintis savo žinojimu.

Jelena Galvydytė, kūrybinės komandos narė
Edita Jankauskaitė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja