Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Mokėti mokytis gali kiekvienas

Mokslininkas Albertas Einšteinas yra pasakęs, kad didžiausias mokytojo pasiekimas yra sugebėjimas pažadinti mokinio smalsumą ir kūrybiškumą. 

Šio laikmečio mokytojas, norintis skatinti šias savo ugdytinių savybes, ir pats turi būti smalsus ir nepaprastai kūrybingas, todėl š. m. sausio 9 d. projekto „Lyderių laikas 3" Jonavos rajono savivaldybės kūrybinė komanda rajono ugdymo įstaigų pedagogus sukvietė į mokyklų lyderystės iniciatyvų renginį - seminarą „Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas".

Lektorė Daiva Penkauskienė, Šiuolaikinių didaktikų centro direktorė, Mykolo Riomerio universiteto dėstytoja, seminaro dalyvius supažindino su mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo svarba ir akcentavo, kad mokėjimo mokytis gebėjimai yra svarbūs kiekvienam besimokančiajam, nepriklausomai nuo jo amžiaus. Gebėjimai nusistatyti mokymosi tikslą ir uždavinius, planuoti savo mokymąsi, pasirinkti  individualius gebėjimus ir polinkius tenkinančias ugdymosi strategijas, vertinti ir apmąstyti savo mokymąsi – būtina sėkmingo mokymosi sąlyga.Seminaro metu lektorė pristatė mokėjimo mokytis kompetencijos didaktines nuostatas, pateikė praktinių šios kompetencijos gebėjimų ugdymo pavyzdžių, seminaro dalyviams suteikė galimybę patiems išbandyti naujas mokymosi mokytis strategijas.D. Penkauskienė akcentavo, kad labai svarbu mokiniams paaiškinti, kokią naudą jiems suteiks mokymosi metu įgytos žinios ir gebėjimai, kur juos galės pritaikyti. Planuojant ir organizuojant ugdymo(si) procesą, svarbu mokiniams sudaryti sąlygas mokytis savo tempu, ugdymo turinį sieti su jų gyvenimiška patirtimi ir jau turimomis žiniomis, pamokoje pakankamai laiko skirti apmąstymui, kas mokiniams sekėsi, o kokias žinias dar reikėtų pagilinti. Taip pat priminė, kad tiek ikimokyklinio ugdymo, tiek bendrojo ugdymo programos mokiniui, tiek besimokančiam suaugusiajam labai svarbu patirti mokymosi sėkmę ir išmokimo džiaugsmą.Lektorė palinkėjo Jonavos rajono pedagogams ir moksleiviams eiti mokymosi keliu, būti smalsiems, atrasti tai, kas įdomu ir skatina siekti naujų žinių.

Gražina Gečienė, kūrybinės komandos narė