Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Jonavos kūrybinės komandos stažuotė Prienų rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybėse

Jonavos kūrybinės komandos stažuotė Prienų rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybėse

Spalio 7-8 dienomis nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“  Jonavos rajono savivaldybės kūrybinės komandos šešios atstovės vyko į stažuotę Prienų rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybėse. Jonaviečių pageidaujama stažuotės tema buvo bendradarbiavimo visais lygmenimis galimybės. Lankytasi  įvairiose ugdymo įstaigose: mokykloje - darželyje, progimnazijose ir gimnazijose. Nuoširdus Prienų rajono savivaldybės administracijos atstovų – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko bei vyresniosios specialistės Renatos Pavlavičienės ir Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorės Danutės Stankevičienės priėmimas pirmąją stažuotės dieną, išsamus bei dalykiškas rajono švietimo bendruomenės pristatymas nuteikė pozityviai viešnagei. Stažuotėje dalyvavo kūrybinės komandos vadovė, Jonavos rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Danguolė Deikienė, lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė Jelena Galvydytė, „Neries“ pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja Loreta Bizokienė, Senamiesčio gimnazijos neformalaus ugdymo mokytoja Jolanta Macaitienė, Raimundo Samulevičiaus progimnazijos pradinių klasių mokytoja Žydrūnė Tuomienė bei Jeronimo Ralio gimnazijos mokytoja Inga Kuuzeorg-Petrikonienė.
   
Apskritojo stalo diskusijoje Prienų švietimo pagalbos tarnyboje buvo pristatytas Prienų rajono savivaldybės lyderystės plėtros modelis bei aptartas minėtos savivaldybės pedagoginės bendruomenės telkimas išsikeltiems ugdymo tikslams pasiekti. Vėliau  buvo aplankyta Prienų „Žiburio“ gimnazija, kurioje  direktorė Irma Kačinauskienė bei metodinės tarybos nariai pristatė gimnazijos savivaldos grupių veiklas, stiprinančias gimnazijos bendruomenę. Pasidalintos sėkmės istorijos  - tai bendradarbiavimo visais lygmenimis rezultatas. Tą pačią dieną stažuotės dalyvės aplankė Prienų „Ažuolo“ progimnaziją. Čia direktorė Irena Tarasevičienė bei pavaduotoja ugdymui Giedrė Tautvydienė pristatė bendradarbiavimo kultūros formavimą kaip sėkmingos kaitos veiksnį, pasidalino mokinio pažangos, vertinimo ir įsivertinimo proceso fiksavimo įžvalgomis bei dokumentais.

Stažuotės antrosios dienos veiklos vyko Kazlų Rūdos savivaldybės ugdymo įstaigose. Švietimo skyriaus specialistės Loretos Matusevičienės šiltas priėmimas ir šios savivaldybės pokyčio projekto rezultatų pristatymas,  „Elmos“  mokyklos - darželio direktorės Astos Ališauskienės pasidalintos patirtys bei įžvalgos, diegiant įstaigoje mokinio/mokytojo asmeninę bei kolektyvinę refleksiją, pakvietė diskusijai apie tai, kiek bendradarbiavimas ir  bendravimo  kultūra lemia ugdytinių sėkmę ir asmeninę pažangą. Apžiūrint mokyklos edukacines erdves, sužavėjo tame pačiame pastate esančios Valdorfo mokyklos idėja – ugdyti jauną žmogų, kaip sielos, kūno ir dvasios visumą. Čia mokytojas stengiasi pamatyti konkretų vaiką, jo individualumą, jo stipriąsias bei silpnąsias puses ir kartu visą klasę - kaip gyvą socialinį darinį. Paskutinis stažuotės akordas – Kazlū Rūdos Kazio Griniaus gimnazija. Direktorė Irena Raulinaitienė pasidžiaugė projekto „Lyderių laikas“ mokykloje suburta pedagogų komanda. Kolegų bendradarbiavimas  davė daug gražių vaisių: tarptautiniai ir regioniniai projektai, mokytojų iniciatyvos, mokinių aktyvus dalyvavimas, tėvų palaikymas - visa tai veda sėkmingo mokymosi link.

Įkvėptos gerosios patirties, paliestos nuoširdaus bendravimo, sustiprinusios tarpusavio santykius užsimezgusiomis bendradarbiavimo idėjomis Jonavos kūrybinės komandos narės grįžo į savo įstaigas tęsti darbų ir planuoti naujus...

Inga Kuuzeorg – Petrikonienė, LL3 kūrybinės komandos narė, Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos mokytoja