Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Griaukime „šiltnamius“!

Per keletą dešimtmečių gyvenimas smarkiai pasikeitė ir toliau sparčiai kinta. Ko ir kaip prasminga mokytis kintančiame pasaulyje, kokia turėtų būti mokinių lūkesčius patenkinanti ir mokytojų pastangas atperkanti pamoka? 

Atsakymų į šiuos klausimus ieškojome 2019 m. gruodžio  11 d. „Neries" pagrindinėje mokykloje vykusiame seminare „Sėkminga pamoka". Tai antrasis projekto „Lyderių laikas 3" rajono kūrybinės komandos organizuotas mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys, kuriame šįkart dalyvavo ne tik rajono mokytojai, bet ir mokiniai.Seminaro autorė – Nacionalinės švietimo agentūros vadovaujančioji išorės vertintoja Audronė Šarskuvienė – remdamasi Geros mokyklos koncepcija ir Mokyklos, įgyvendinančios bendrojo ugdymo programas, veiklos kokybės įsivertinimo metodika, kalbėjo apie būtinus ugdymo praktikos pokyčius.

Visuomenei vertinant mokyklas, yra įprasta pagrindiniais jų gerumo rodikliais laikyti formalius akademinius – egzaminų ir pasiekimų patikrinimų – rezultatus, tačiau Geros mokyklos koncepcijoje minima asmenybės branda, pasiekimai ir pažanga. Svarbiausia dėmesį sutelkti į mokinio asmenybės ugdymą, į jo paties aktyvų, sąmoningą mokymąsi, suteikiant mokiniui tinkamą paramą, kad jis išsiugdytų gyvenimui svarbių kompetencijų, būtų orientuotas į nuolatinį tobulėjimą ir pažangą.

   

 

Didžiulė problema yra tai, kad mokiniai yra MOKOMI ir saugomi nuo MOKYMOSI.  „Sugriaukime „šiltnamius", neteikime perteklinės pagalbos, leiskime patiems vaikams būti atsakingiems už mokymosi procesą ir jo valdymą. Mokymasis neturi būti lengvas, tam reikia iššūkių ir pastangų, klaidų ir abejonių", – kalbėjo lektorė.

Ne kartą pabrėžtas mokinių įgytų žinių taikymas remiantis turimomis žiniomis ir gyvenimo praktika, mąstymo, grupinio darbo įgūdžių ugdymo svarba. Aptartas savivaldus mokymasis – vienas raktinių įrankių XXI a. žmogaus sėkmingai socializacijai, adaptacijai darbo rinkoje, ir su juo susijusios strategijos.

Remdamasi savo didžiule patirtimi, lektorė pateikė daug mokymą aktyvinančių metodų taikymo pamokose praktinių pavyzdžių, atsakė į mokinių ir mokytojų klausimus. Atsisveikindama mokiniams palinkėjo sėkmės ir tikėjimo, kad jie gali labai daug ką pakeisti, mokytojams – į pamokos organizavimą žiūrėti kūrybiškai, inovatyviai, stiprinti mokinių atsakomybę už mokymąsi ir išmokimą.

Besibaigiant renginiui, dalyviai aktyviai dalijosi įspūdžiais, aptarė įdomias mintis, išsakė savo pageidavimus, pasiūlymus dėl ateityje organizuotinų mokymų.
 

Edita Gerulaitienė, kūrybinės komandos narė