Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Administracijos direktorius

Valdas MAJAUSKAS
Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius

 

Tel.: (8 349) 613 94
El. paštas: valdas.majauskas@jonava.lt
Kabineto Nr.: 219

 

Gimė 1970 m. sausio 6 d. Jonavoje.

1989 m. baigė Kauno politechnikumą  (energosistemų relinė apsauga ir automatika, bakalauras); 1994 m. - Kauno technologijos universitetą (elektroenergetikos magistras); 2002 m. - Lietuvos teisės universitetą (teisės ir valdymo bakalauras).

1994-2009 m. dirbo LR Valstybės saugumo departamente vyresniuoju inspektoriumi; 2009-2011 m. -  Jonavos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriuje vyresniuoju specialistu; 2011-2013 m. - administracijos patarėju, 2013-2015 m. - Jonavos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyboje savivaldybės kontrolieriumi. 2015-2016 m. - Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju.

Nuo 2016 m. rugpjūčio 2 d. paskirtas Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriumi.

Nepartinis.

Nevedęs.

Laisvalaikio pomėgiai: keliauti, laisvalaikis gamtoje.

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas atsako už įstatymų, Vyriausybės ir savivaldybės Tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais; kontroliuoja ir koordinuoja Centralizuotos vidaus audito tarnybos, Teisės ir personalo, Bendrojo, Finansų ir biudžeto, Turto, Remonto ir statybos, Centralizuotos buhalterijos, Viešųjų pirkimų, Strateginio planavimo ir investicijų, Architektūros ir urbanistikos, Viešosios tvarkos,  Centralizuoto biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyrių darbą; leidžia įsakymus, privalomus savivaldybės administracijos struktūriniams padaliniams, filialams – seniūnijoms ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams, taip pat jam priskirtos kompetencijos klausimais – savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams; organizuoja savivaldybės administracijos darbą; administruoja asignavimus, Tarybos skirtus savivaldybės administracijai; Tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą, atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą, kt.

Administracijos direktorius organizuoja piliečių pasiūlymų, paklausimų, prašymų nagrinėjimą bei kontroliuoja, kaip jie sprendžiami.