Pradžia
lt
en
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Projektai
DUK

Viešųjų erdvių stebėsena

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas kartu su Jonavos rajono savivaldybės administracija vykdo Jonavos miesto ir Ruklos miestelio teritorijų stebėjimą vaizdo kameromis. Čia pateikiama informacija apie tai, kaip ir kodėl gali būti tvarkomi asmens duomenys.

Duomenų valdytojai:

Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, kodas 191008196, Vytauto pr. 91, 44238 Kaunas, tel. 8 700 60000.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: el. p. dap@policija.lt

Jonavos rajono savivaldybės administracija, kodas 1887769070, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349) 501 54, el. p. administracija@jonava.lt

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: el. p. duomenu.apsauga@jonava.lt, tel. Nr. (8 349) 207 08.

Jonavos rajono savivaldybės administracija yra duomenų valdytojas ir vaizdo stebėjimo sistemos savininkas, atsakingas už jos nepertraukiamą veikimą ir priežiūrą, užtikrinantis stebėjimo kamerų techninę priežiūrą ir techninių sutrikimų šalinimą, tačiau nėra šios sistemos naudotojas, t. y. prieigos teisių prie sistemos ir prie joje esančių duomenų neturi. Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas yra duomenų valdytojas ir vaizdo stebėjimo sistemos naudotojas, atsakingas už tinkamą duomenų tvarkymą.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies e punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

Vaizdo stebėjimas vykdomas siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos policijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje numatytus policijos uždavinius: užtikrinti asmens, visuomenės saugumą ir viešąją tvarką; vykdyti nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų prevenciją; atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas ir administracinius nusižengimus; prižiūrėti eismą automobilių keliais; teikti neatidėliotiną pagalbą asmenis.

Tvarkomi duomenys:

Jonavos rajono savivaldybės administracija ir Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas tvarko Jonavos miesto ir Ruklos miestelio viešose erdvėse įrengtomis vaizdo stebėjimo kameromis užfiksuotus Jūsų asmens duomenis: Jūsų atvaizdą vaizdo įraše, Jūsų automobilio valstybinį numerį, transporto priemonės tipą, greitį, judėjimo kryptį ir kt. Apie visas vaizdo stebėjimo kameras papildomai esate informuojamas informacinėmis lentelėmis apie vykdomą vaizdo stebėjimą kiekvienoje stebimoje teritorijoje ir šiame informaciniame pranešime.

Duomenų tvarkymo tikslai:

 • užtikrinti viešąją tvarką;
 • užtikrinti asmens, visuomenės ir turto saugumą;
 • įgyvendinti nusižengimų, nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją;
 • fiksuoti galimus teisės pažeidimus, atskleisti ir tirti administracinius nusižengimus ir nusikalstamas veikas;
 • kontroliuoti miesto infrastruktūros tvarkymo, valymo darbų atlikimą ar paslaugų teikimą, vertinti jų kokybę.

Duomenų saugojimo terminai:

Vaizdo stebėjimo duomenys yra saugomi ne ilgiau nei 14 kalendorinių dienų, po kurių yra automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau siekiant ištirti įvykusį incidentą ar apginti teisinius reikalavimus. Pastaraisiais atvejais vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek jie reikalingi šiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

Duomenys gali būti perduodami:

 • ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais įstatymų nustatytais atvejais;
 • trečiosioms šalims, pagrindusioms ir įrodžiusioms teisę gauti šiuos duomenis; trečiosioms šalims teisės aktuose nustatytais atvejais, prašyme nurodytą duomenų teikimo pagrindą įvertinus paskirtiems policijos tarnautojams.

Vykdydami vaizdo stebėjimą naudojamės duomenų tvarkytojo UAB „ATEA“ (kodas 122588443, Juozo Rutkausko g. 6, LT-05132 Vilnius), UAB „Horda“ (kodas 156582415, Chemikų g. 19-26, Jonava) ir AB „Telia Lietuva“ (kodas 121215434, Saltoniškių g. 7, Vilnius) paslaugomis.

Asmenų teisės, susijusios su vaizdo stebėjimu:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 12-14 straipsniai);
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi (Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnis);
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis (Reglamento (ES) 2016/679 16 straipsnis);
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnis);
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);
 • Pasikonsultuoti su Duomenų apsaugos pareigūnais: el. p. dap@policija.lt; apsauga@jonava.lt.