Pradžia
lt
en
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Projektai
DUK

Vaizdo duomenų tvarkymas

Jonavos rajono savivaldybės administracijos patalpose Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava (toliau – Administracija) ir teritorijoje aplink Administraciją, vykdoma patalpų bei teritorijos stebėsena.

Tvarkomų duomenų sąrašas - vaizdo stebėjimo duomenys.

Duomenų tvarkymo tikslas - užtikrinti Savivaldybės darbuotojų bei kitų asmenų, kurie lankosi Savivaldybėje, Pastato ir jame esančio turto bei dokumentų saugumą.

Duomenų valdytojas – Jonavos rajono savivaldybės administracija (kodas 188769070, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, el. p.  administracija@jonava.lt, tel. (8 349)  50 154).

Duomenų tvarkymo pagrindas - Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies f punktas – tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.

Vaizdo stebėjimo vietos:

 • visi įėjimai į Administraciją iš lauko ir iš automobilių stovėjimo aikštelės;
 • Administracijos 2 aukšte stebima bendra aplinka, salės ir antro aukšto koridorius,  Administracijos automobilių stovėjimo aikštelė (garažai);
 • teritorija aplink Pastatą.

Duomenų gavėjai: vaizdo stebėjimo duomenys gali būti pateikti tik teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms, kurioms toks duomenų pateikimas yra privalomas pagal teisės aktų reikalavimus, ir trečiosioms šalims, pagrindusioms ir įrodžiusioms teisę gauti šiuos duomenis.

Duomenų saugojimo laikotarpis: vaizdo stebėjimo duomenys yra saugomi 14 kalendorinių dienų, po kurių yra automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau, siekiant ištirti įvykusį incidentą Administracijoje ar apginti teisinius reikalavimus.

Jūsų teisės, susijusios su vaizdo stebėsena:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 12–14 straipsniai);
 • susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento (ES) 2016/679 15 straipsnis);
 • reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (Reglamento  (ES) 2016/679 16 straipsnis);
 • reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam") (Reglamento  (ES) 2016/679 17 straipsnis), jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
  • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
  • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
  • asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės.
 • apriboti duomenų tvarkymą (Reglamento (ES) 2016/679 18 straipsnis);
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt);
 • pasikonsultuoti su duomenų apsaugos pareigūnu el. p.  duomenu.apsauga@jonava.lt arba tel. (8 349) 50086.

Detalesnė informacija: Jonavos rajono savivaldybės administracijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2019 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 13B-916 (toliau – Taisyklės), IX skyriuje. Su Taisyklėmis galite susipažinti čia.