Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

ŽEIMIŲ G. 1-OJO NAMO MODERNIZAVIMAS

 

Projektas Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-22-012

Projektas vykdomas pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą".

Pagrindinis projekto tikslas – atnaujinti daugiabutį namą, pirmiausia didinant jo energijos vartojimo efektyvumą lemiančias savybes. Projektas inicijuotas dėl didelių šilumos nuostolių, pastato šildymo ir išlaikymo išlaidų. Pastato fasadai atrodė neestetiškai, buvo daug plyšių ir įtrūkimų, cokolinė pastato dalis - apirusi nuo drėgmės.

Dar 2008 m. daugiabučio namo patalpų savininkai išreiškė norą atnaujinti namą, dalyvavo konkurse, tačiau liko rezerve. 2011 m. antrojoje atrankoje surinkęs 100 proc. sutikimų, namas pateko į atnaujinamų namų sąrašą. Nuo 2011 m. birželio mėnesio Žeimių g. 1-ojo namo gyventojai pradėjo kaupti lėšas namo renovacijai į atskirą namui atidarytą sąskaitą, buvo organizuotas investicinio projekto su energetiniu auditu pirkimas. Pirkimų komisijoje dalyvavo ir gyventojų išrinkti atstovai.

Parengtas investicinis projektas pristatytas visiems namo patalpų savininkams. Vėliau vykdytas Žeimių g. 1-ojo namo modernizavimo projekto parengimo ir statybos darbų pirkimas, kurio pagrindu 2012-09-28 buvo sudaryta sutartis su UAB „Orlista". Projektui, kurio vertė siekia daugiau nei 200 tūkst. litų, skirta 85 proc. ES parama.

Modernizuojant daugiabutį namą, vykdytos energijos vartojimo efektyvumą didinančios veiklos: apšildytas stogas, iš lauko pusės apšildytos sienos, įrengiant ventiliuojamą fasadą, apšildytas cokolis, pakeisti seni ir nesandarūs butų, rūsių ir laiptinių langai, pakeistos lauko durys.

Atlikus daugiabučio Žeimių g. 1-ojo namo renovaciją, pagerės vidaus patalpų komforto sąlygos, sumažės pastato šilumos nuostoliai, bus sutaupomos gyventojų lėšos, padidės būsto kaina. Modernizuojamame daugiabutyje yra komercinių patalpų, tad,  įgyvendinus šį projektą, pagerės jų aplinka, žmonės mieliau lankysis ir naudosis teikiamomis paslaugomis, taip skatindami verslo vystymąsi. Projekto įgyvendinimas prisidės prie bendro Jonavos miesto vaizdo gerinimo, investicinio ir gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimo.

 

 

                      Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus inf.

 

 

Žeimių g. 1-asis namas