Pradžia
lt
en
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Projektai
DUK

TYRINĖJU IR MOKAUSI

TYRINĖJU IR MOKAUSI

Projektas Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0013

Projektas finansuojamas Europos Socialinio fondo lėšomis

Jonavos rajono savivaldybės administracija, kartu su Ruklos J. Stanislausko mokykla-daugiafunkciniu centru ir Jonavos „Lietavos“ pagrindine mokykla, dalyvavo konkursiniame kvietime teikti paraiškas pagal priemonę 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ Nr. 3. ir pateikė paraišką projekto „Tyrinėju ir mokausi“ finansavimui gauti. 2020 m. rugsėjo 18 d. projektui skirtas finansavimas ir pasirašyta „Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0013 „Tyrinėju ir mokausi“ sutartis“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0013.

Projekte dalyvaus dvi veiklą tobulinančios Jonavos rajono mokyklos - Ruklos J. Stanislausko mokykla-daugiafunkcis centras ir Jonavos „Lietavos“ pagrindinė mokykla, kurios yra labai skirtingos ir tuo pačiu panašios savo mokinių pasiekimų rezultatais. Abiejų mokyklų aštuntokų gamtos mokslų pasiekimo rezultatai yra žemiausi rajone. Kad pagerinti mokslų rezultatus planuojama mokyklose įdiegti individualizuotą ugdymą gamtos mokslų srityje. Tam į pagalbą pasitelkiama konsultuojanti mokykla - Kauno J. Dobkevičiaus progimnazija ir sertifikuota konsultantė bei ekspertė. Kadangi šios mokyklos pasižymi mokinių įvairove, todėl būtina atsižvelgti organizuojat ugdymo procesą, siekiant mokymosi tikslų. Individualizuotas ugdymas – tai pripažinimas, kad mokiniai yra skirtingi ir skirtingais būdais pasiekia geriausių rezultatų, kad jie mokosi ir patirties įgauna ne tik per pamokas, neformalioje veikloje, kitose edukacinėse aplinkose nei yra mokykloje. Vienas iš būdų individualizuoti ugdymą – jį diferencijuoti. Jo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis.

Projekto tikslas - pagerinti 8 kl. mokinių gamtos mokslų pasiekimus. Projekto uždavinys - įdiegti individualizuotą ugdymą gamtos mokslų srityje.

Projekto metu planuojamos veiklos: 8 kl. gamtos mokslų ugdymo organizavimas diegiant individualizuotą ugdymą pagal mokinių gebėjimus ir poreikius; pedagogų kompetencijų tobulinimas. Bus apmokyta 12 mokytojų. Projekto metu veiklą tobulinančių mokyklų mokytojai dirbs su mokiniais po pamokų, padedami konsultuojančios mokyklos bei eksperto. Taip pat bus įsigyjamos priemonės darbui su mokiniais - kompiuterinė technika.

Bendra projekto vertė yra 46.316,75 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos 45.390,41 Eur bei savivaldybės biudžeto lėšos – 926,34 Eur. Projekto įgyvendinimo pabaiga planuojama 2022 m. rugsėjo 18 d.