Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Projektas „Verslo sklypo vystymas Venecijos kaime, Jonavos rajone“ Nr. 02-063-P-0003

Projektas „Verslo sklypo vystymas Venecijos kaime, Jonavos rajone“ Nr. 02-063-P-0003

Jonavos rajone fiksuojamas vienas iš didesnių nedarbo lygių. Pavyzdžiui, 2023 m. birželio mėn. Jonavos rajone fiksuotas didžiausias nedarbas Kauno apskrityje, t. y. 11 proc., kai tuo tarpu šalyje nedarbo lygis buvo apie 8,3 proc., o visoje Kauno apskrityje – apie 8,5 proc.

Jonavos rajone registruotų bedarbių skaičius 2019-2022 m. svyravo ties 3448 asmenų vidurkiu kasmet, per atitinkamą laikotarpį įdarbintųjų skaičiaus vidurkis siekė 3254 asmenis, kai tuo tarpu laisvų darbo vietų kasmet vidutiniškai buvo 3247, kas rodo, kad minėtu periodu buvo įdarbinama mažiau asmenų, nei atleidžiama, o laisvų darbo vietų rajone buvo registruojama mažiau, nei įsidarbindavo asmenų, nes dalis rajono gyventojų darbą galimai rasdavo ne tik Jonavos rajone, bet ir aplinkiniuose rajonuose ar miestuose.

Toks darbuotojų vykimas dirbti iš Jonavos rajono į darbovietes aplinkinėse savivaldybėse ir (ar) didesniais atstumais, mažina gyventojų pajamas (nes dalis jų išleidžiama kurui), taip pat tokios kelionės didina CO2 emisijas aplinkos ore, skatina gyventojus keltis gyventi į kitas teritorijas arčiau darbo vietų.

Aukščiau išdėstytas problemas išspręstų sklypo, esančio Venecijos k., Jonavos rajone vystymas ir paruošimas verslo investicijoms. Galimybė investuotojams kuo greičiau įsikurti yra itin svarbus veiksnys renkantis vietą investicijoms. Tai visų pirma įmanoma užtikrinti tik visiškai išvystytuose sklypuose, šalia kurių nutiesti elektros, vandentiekio ir nuotekų tinklai, privažiavimo keliai ir kita inžinerinė infrastruktūra.

Verslo sklypo išvystymas ir investicijų į sklypą pritraukimas taip pat duotų didelę naudą Jonavos rajonui, nes būtų kuriamos darbo vietos, visų pirma rajono gyventojams, dėl ko trumpėtų atstumai vykstant į darbą ir sumažėtų CO2 emisijos. Taip pat nauda neapsiribotų vien verslo investicijomis, kuriamomis darbo vietomis, pridėtine verte bei į valstybės ir savivaldybės biudžetą mokamais mokesčiais ir pan. Planuojama, kad sklype įsikūrusios verslo įmonės pirks prekes, paslaugas, rangos darbus ir iš vietos verslininkų, kas savo ruožtu prisidės prie rajono ar net regiono augimo ir klestėjimo.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas verslo subjektams investuoti Jonavos rajone. Nurodyto tikslo bus siekiama veikla „Sąlygų ir vietos ekosistemos užsienio ir vietos investuotojams pagerinimas (pramoninės teritorijos): Jonavos rajono savivaldybės kuriamos arba plėtojamos pramoninės teritorijos (LEZ, pramonės parkas arba pramoninė teritorija)“, kuri skirstoma į šias poveikles:

  1. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba (techninės paslaugos) – 1 objektas;
  2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba (rangos darbai) - 1 objektas;
  3. Gatvės nuo kelio Nr. RU-012 iki kelio Nr. RU-019 bei lietaus nuotekų, apšvietimo tinklų ir takų šalia jos statyba (techninės paslaugos) - 1 objektas;
  4. Gatvės nuo kelio Nr. RU-012 iki kelio Nr. RU-019 bei lietaus nuotekų, apšvietimo tinklų ir takų šalia jos statyba (rangos darbai) 1 objektas;
  5. Vietinės reikšmės kelio Nr. RU-019 rekonstravimas ir lietaus nuotekų tinklų, apšvietimo ir takų šalia jų statyba (techninės paslaugos) - 1 objektas;
  6. Vietinės reikšmės kelio Nr. RU-019 rekonstravimas ir lietaus nuotekų tinklų, apšvietimo ir takų šalia jų statyba (rangos darbai) - 1 objektas;
  7. Vietinės reikšmės kelio Nr. RU-012 rekonstravimas ir lietaus nuotekų tinklų, apšvietimo ir takų šalia jų statyba (techninės paslaugos) - 1 objektas;
  8. Vietinės reikšmės kelio Nr. RU-012 rekonstravimas ir lietaus nuotekų tinklų, apšvietimo ir takų šalia jų statyba (rangos darbai) - 1 objektas;
  9. Elektros tinklų statyba (techninės paslaugos) - 1 objektas;
  10. Elektros tinklų statyba (rangos darbai) - 1 objektas.

 

Projekto veikla, poveiklės bei jo rezultatai atitiks Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas, bus laikomasi lygybės ir nediskriminavimo principų, atsižvelgiama į aplinkos apsaugos reikalavimus, o projekto stebėsenos laikotarpiu bus kuriamos tvarios investicijos, įrengiant naujas darbo vietas.

Projekto rezultatas:

Produkto stebėsenos rodiklis. Verslo infrastruktūros labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kurioms suteikta parama, plotas – 40 ha;

Rezultato stebėsenos rodiklis. 1) Verslo infrastruktūros mažų ir vidutinių įmonių plotas, naudojamas tvariai ekonominei veiklai – 40 ha; 2) Tvarios investicijos, pritrauktos į rekultivuotos žemės, kuriai suteikta parama, plotą - 2 184 320,00 Eur.

Projektą bendrai finansuoja ES ir Jonavos rajono savivaldybė. Projekto vertė: 8 137 411,50 €, iš jų ES lėšos – 6 722 657,56 €, savivaldybės biudžeto lėšos – 1 414 753,94 €.

Projektą įgyvendina Jonavos rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais AB „Energijos skirstymo operatorius“, UAB „Jonavos vandenys“.

Planuojama projekto pabaiga – 2026-08-31.