Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

PROJEKTAS Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-04-0004 „BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ TINKLO PLĖTRA“

PROJEKTAS Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-04-0004 „BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ IR VAIKŲ DIENOS CENTRŲ... Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo www.esinvesticijos.lt

Jonavos rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais „Jonavos vaiko ir šeimos gerovės centras" ir Asociacija „Bukonių krašto šeimos namai" įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, su Viešąja įstaiga „Centrine projektų valdymo  agentūra" 2019 m. spalio 10 d. pasirašė projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra" įgyvendinimo sutartį ir jau įgyvendina veiklas.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" įgyvendinimo priemonę  Nr.08.1.1-CPVA-R-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą".

Projekto tikslas – sukurti tinkamas sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės  globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Jonavos rajone.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama pastatyti gyvenamosios paskirties namą Jonavos mieste, ir įkurti jame bendruomeninius vaikų globos namus, kur planuojama apgyvendinti 8 vaikus, esančius nuolatinėje globoje. Projekto lėšomis pastatytą namą planuojama pritaikyti neįgaliųjų poreikiams. Taip pat įgyvendinant vaikų dienos centrų tinklo plėtros veiklą, planuojama įkurti naują Vaikų dienos centrą Jonavos r., Bukonių sen., Liepių k, atliekant remonto darbus bei pritaikant pastatą neįgaliųjų poreikiams, kur dienos socialinės priežiūros paslaugas galės gauti 10 vaikų.

Projekto vertė yra 441.725,97 eurų, iš jų Europos Sąjungos fondo lėšos 437.934,77 eurai,  Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšos  3.791,20 eurai.