Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

PROJEKTAS „JUŠKONIŲ ADMINISTRACINIO PASTATO 1B2P (KULTŪROS NAMAI) REKONSTRAVIMAS”

 

Šiuo metu Jonavos rajono savivaldybės administracija pagal vietos plėtros strategiją „Gyvenimo kokybės gerinimas Jonavos rajono kaimo vietovėse", įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas" priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas", baigia įgyvendinti projektą „Juškonių administracinio 1B2p (Kultūros namai) rekonstravimas". Bendrasis projekto tikslas – telkti Juškonių ir aplinkinių kaimų gyventojus ir didinti jų solidarumą įtraukiant juos į kaimo viešosios infrastruktūros atnaujinimą. Specialusis projekto tikslas – rekonstruoti Juškonių administracinį pastatą pritaikant jį bendruomeninių paslaugų organizavimui. 

                   Projekto metu atlikti baigiamieji Juškonių administracinio pastato išorės darbai, suremontuotos rūsio, pirmo ir antro  aukštų patalpos, atliktas laiptinės tarp I ir II aukštų patalpų remontas.

                   Remonto darbus atliko UAB „Vilungė", darbus prižiūrėjo UAB „Statybų koordinatoriai".

          Visa projekto vertė – 396333,00 Lt, parama iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai sudaro 363000,00 Lt, Jonavos rajono savivaldybės indėlis –  įnašas natūra (nekilnojamuoju turtu) – 33333,00 Lt.

 

          Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus inf.

 

Rekonstruotas Juškonių administracinis pastatas

 

 

Suremontuota salė