Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

„PIRMINIO RŪŠIAVIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA JONAVOS RAJONE IR ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO SKATINIMAS“

„PIRMINIO RŪŠIAVIMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA JONAVOS RAJONE IR ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO SKATINIMAS“

Projektas Nr. 05.2.1-APVA-R-008-21-0004

 

Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos"  Nr. 05.2.1-APVA-R-008 priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra", su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 2017 m. rugpjūčio 2 d. pasirašė projekto Nr. 05.2.1-APVA-R-008-21-0004 „Pirminio rūšiavimo infrastruktūros plėtra Jonavos rajone ir atliekų rūšiavimo skatinimas" finansavimo sutartį.

Projekto tikslas – plėtoti ir modernizuoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą Jonavos rajono savivaldybėje, siekiant sumažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį.

Pagrindinė problema, kuriai spręsti inicijuotas šis projektas, – nepakankamai išplėtota, neefektyvi ir nemoderni komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūra Jonavos rajone. Siekiant užtikrinti strateginiuose dokumentuose nustatytų valstybinių komunalinių atliekų tvarkymo užduočių vykdymą bei siekiant sumažinti vizualinę taršą ir kvapus šalia konteinerių aikštelių gyvenantiems gyventojams, Jonavos mieste ir Rukloje būtina plėtoti ir modernizuoti komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo sistemą bei esamus antžeminius konteinerius pakeisti į pusiau požeminius. Projekto metu Jonavos mieste ir Rukloje bus įrengtos pusiau požemines konteinerių aikšteles komunalinėms atliekoms ir antrinėms žaliavoms (stiklui, popieriui, plastikui) surinkti bei įsigyti antžeminiai konteineriai tekstilei. Jonavos rajone esančiose sodų bendrijose numatoma įrengti antžemines aikšteles antrinėms žaliavoms.

Šiuo metu jau pasirašytos antžeminių konteinerių aikštelių įrengimo, antžeminių konteinerių įsigijimo ir pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimo bei pusiau požeminių konteinerių įsigijimo sutartys.

Bendra projekto vertė yra 1 617 886,98 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos – 1 375 203,93 Eur;   Jonavos rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 242 683,05 Eur. Projekto įgyvendinimo pabaiga planuojama 2018 m. gruodžio 2 d.

 

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus inf.