Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

KVIEČIAME JONAVOJE GYVENANČIUS KITATAUČIUS PRISIJUNGTI PRIE JONAVOS R. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ORGANIZUOJAMŲ VEIKLŲ

KVIEČIAME JONAVOJE GYVENANČIUS KITATAUČIUS PRISIJUNGTI PRIE JONAVOS R. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO...

Jonavos rajono socialinių paslaugų centras nuo 2020 m. birželio mėn. įgyvendina projektą „ Socialinių paslaugų Jonavoje gyvenantiems kitataučiams sukūrimas ir organizavimas“ pagal finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0009. 

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ ir planuojamas įgyvendinti iki 2021 m. birželio  mėn.

Projekto tikslas – kitataučių bei jų šeimos narių socialinės atskirties mažinimas, gerinant integracijos sąlygas ir kokybę.

Projekto veiklomis siekiama organizuoti patyriminius užsiėmimus, įtraukiant kitataučius su jų šeimos nariais bei Jonavos miesto bendruomenės narius – savanorius.

Kviečiame Jonavoje gyvenančius kitataučius aktyviai dalyvauti projekto veiklose, kurios organizuojamos, atsižvelgiant į dalyvių poreikius ir galimybes. Taip pat kviečiame Jonavos gyventojus tapti savanoriais, dalintis savo žiniomis, gebėjimais, laiku bei dėmesiu.

Dėl dalyvavimo projekte prašome kreiptis į Jonavos rajono socialinių paslaugų centrą, adresu Chemikų g. 136, Jonavoje arba tel. 8 349 64601.