Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

KLAIPĖDOS G. 3-IOJO NAMO MODERNIZAVIMAS

 

 

Projektas Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-22-001

 

Jonavos mieste ir rajone yra apie 300 daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių didžioji dauguma statyti iki 1990 metų. Dėl pasenusių pastatų konstrukcijų šiluma skverbiasi per stogą, sienas, rūsius, nesandarius langus ir laiptinių duris.

Jonavos rajono savivaldybė vykdo projektą pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą".

Šio projekto pagrindinis tikslas – atnaujinti daugiabutį namą, pirmiausia gerinant jo energijos vartojimo efektyvumą lemiančias savybes.

Gyventojai sprendimą atnaujinti daugiabutį gyvenamąjį namą, esantį Klaipėdos g. 3, priėmė 2008 m., o 2012-02-01 buvo pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis tarp Jonavos rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros. Projektui, kurio vertė siekia apie 1,1 mln. Lt, skirta 85 proc. ES parama.

Daugiabučio gyvenamojo namo Klaipėdos g. 3 modernizavimo projekto parengimo ir statybos darbus pagal 2012-05-17 pasirašytą sutartį atliko UAB „CCM Baltic", techninę priežiūrą vykdė UAB „Jonavos paslaugos". Modernizuojant daugiabutį namą vykdytos energijos vartojimo efektyvumą didinančios veiklos: keičiama stogo danga jį apšiltinant, apšildomos lauko sienos, cokolis, atstatoma nuogrinda, keičiami seni butų, laiptinių ir rūsio langai, keičiamos rūsio bei tambūro durys, įstiklinami balkonai.

Modernizavus daugiabutį namą,  dėl sumažėjusių išlaidų už šilumos energiją bus sutaupomos gyventojų lėšos – būstas taps ekonomiškesnis. Taip pat pagerės gyvenamosios aplinkos sąlygos, pakils butų rinkos vertė. Atnaujintas daugiabutis namas atlieka ir reprezentacinę funkciją, prisideda prie miesto įvaizdžio kūrimo bei aplinkos gerinimo.

 

 

                                           Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus inf.

 

 

Klaipėdos g. 3-iasis namas