Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

KAUNO G. 100-OJO NAMO MODERNIZAVIMAS

 

Jonavos rajono savivaldybės administracija 2012-03-20 pasirašė projekto „Kauno g. 100 namo modernizavimas" finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP3-1.1-VRM-03-R-22-017. Projektas vykdomas pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai" įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą".

Projekto pagrindinistikslas – atnaujinti daugiabutį namą, pirmiausia didinant jo energijos vartojimo efektyvumą lemiančias savybes.

Modernizavimo projektą parengė  ir darbus atliko TŪB „Virmalda". Atnaujinant daugiabutį namą buvo vykdytos energijos vartojimo efektyvumą didinančios veiklos: keičiama stogo danga, apšiltinama perdanga, apšildomos sienos, cokolis, atstatoma nuogrinda, keičiami seni butų, laiptinių ir rūsio langai, keičiamos lauko durys.

Projektą iš dalies finansavo Europos Sąjunga. Projekto vertė – 631 tūkst. Lt (iš jų  - 536 tūkst. Lt Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ir 95 tūkst. Lt  - gyventojų lėšos).

Projekto veiklos pradėtos 2011 m. liepos 11 d., veiklų pabaiga – 2014 m.

 

                                           Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus inf.

 

Kauno 100-asis namas prieš modernizavimą...

 

 

... ir po jo