Pradžia
lt
en
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Jonavoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Projektai
DUK

JONAVOS RAJONO GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMAS

JONAVOS RAJONO GATVIŲ APŠVIETIMO MODERNIZAVIMAS

Projektas Nr. 04.3.1-LVPA-T-116-01-0029

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

Jonavos rajono savivaldybės administracija, 2020 m. gruodžio 30 d. Pasirašė „Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 04.3.1-LVPA-T-116-01-0029 „Jonavos rajono gatvių apšvietimo modernizavimas“  sutartį“ Nr. 04.31-LVPA-T-116-01-0029.

Planuojamas įgyvendinti projektas atitinką priemonę Nr. 04.3.1-LVPA-T-116 „Gatvių apšvietimo modernizavimas“. Šia priemone siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą modernizuojant gatvių apšvietimą.

Gatvių apšvietimas yra viena efektyviausių inžinerinių saugaus eismo priemonių. Siekiant ne tik gerinti saugaus eismo sąlygas keliuose, tačiau ir esamą gatvių apšvietimą paversti efektyviu yra įrengiamas, atnaujinamas gatvių apšvietimas t. y. atliekamas jo modernizavimas. Tokiu būdu yra sumažinamos išlaidos už elektros energiją, silpninama priklausomybė nuo energetinių ištekliu ir didinamas energijos tiekimo saugumas, gerinamas gatvių apšvietimas, eismo saugumas bei miestų įvaizdis.

Gatvių apšvietimas yra susijęs su savivaldybių savarankiškųjų funkcijų įgyvendinimu, užtikrinant eismo ir visuomenės saugumą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo nuostatomis. Šiuo metu didžiausią dalį visoje Jonavos rajono apšvietimo sistemoje sudaro šviestuvai su natrio lempomis. Jonavos rajono seniūnijose gatvių apšvietimo infrastruktūra yra neefektyvi ir nusidėvėjusi, todėl šiuo projektu planuojama modernizuoti apšvietimo infrastruktūrą septyniose Jonavos rajono savivaldybės seniūnijose. Projektu yra siekiama išspręsti problemą - Neefektyvi ir nusidėvėjusi gatvės apšvietimo infrastruktūra Jonavos rajone.

Projekto tikslas – užtikrinti kokybišką gatvių apšvietimą, sumažinant energijos suvartojimą Jonavos rajono gatvių apšvietimo infrastruktūroje. Projekto uždavinys – modernizuoti Jonavos rajono gatvių apšvietimo infrastruktūrą, diegiant modernias ir efektyvias apšvietimo bei valdymo priemones. Projekto tikslinės grupės - 41151 Jonavos rajono savivaldybės gyventojai. Projekto metu bus modernizuotas Jonavos rajono gatvių apšvietimas Bukonių, Kulvos, Šilų, Upninkų, Užusalių, Šveicarijos ir Žeimių seniūnijose, atliekami demontavimo darbai siekiant pašalinti nusidėvėjusią infrastruktūrą, vietoj senų bus montuojamos naujos atramos, tiesiami kabeliai, įrengiami šviestuvai su LED lempomis. Atlikus gatvės apšvietimo modernizavimą Jonavos rajone bus užtikrintas kokybiškas gatvių apšvietimas, sumažintas energijos sunaudojimas ne mažiau kaip 40 proc.

Bendra projekto vertė yra 466 011,41 Eur, iš jų Europos Sąjungos lėšos 233 005,70 Eur bei savivaldybės biudžeto lėšos – 233 005,71 Eur. Projekto įgyvendinimo pabaiga planuojama 2022 m. gruodžio 31 d.