Pradžia
lt
en
COVID-19 Jonavoje
Paslaugos
Skelbimai
Projektai
DUK

DĖL PROJEKTO NR. 08-4.1-ESFA-V-416-02-0004 „KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI TEIKIMAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE”

DĖL PROJEKTO NR. 08-4.1-ESFA-V-416-02-0004 „KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI TEIKIMAS JONAVOS RAJONO...

                     Jonavos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, su viešąja įstaiga „Europos socialinio fondo agentūra" 2016 m. gruodžio 16 d. pasirašė projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Jonavos rajono savivaldybėje" įgyvendinimo sutartį.

                      Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu" priemonę „Kompleksinės paslaugos šeimai".

                      Šeimos nariai (netekę darbo, susidūrę su ekonominėmis, socialinės atskirties, psichologinėmis, šeimos vertybių suvokimo problemomis) pradeda naudoti smurtą, piktnaudžiauti alkoholiu, neprižiūri vaikų, todėl formuojasi netinkamas požiūris į šeimos vertybes, santykius ir bendravimą šeimose. Planuojamas projektas skirtas visoms krizę išgyvenančioms tikslinės grupės šeimoms (ne tik į socialinės rizikos šeimų apskaitą įrašytoms, bet ir kitoms šeimoms – pvz., turinčioms neįgalų šeimoms narį, kenčiančioms nuo piktnaudžiavimo ligų, daugiavaikėms šeimoms, pabėgėlių šeimoms).

                      Projekte numatomos kompleksinės pagalbos veiklos: psichologinė ir socialinė pagalba krizę išgyvenančioms šeimoms, pozityvios tėvystės mokymai, socialinių įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos, mediacijos paslaugos, teisinė pagalba (teisinis švietimas, darbo teisė, konsultacijos ne skyrybų procese esančioms, bet kitoms projekte dalyvaujančioms šeimoms), vaikų priežiūros paslaugos, potencialių ir esamų tikslinių grupių informavimas, konsultavimas, pagalba specialių poreikių turinčių (neįgalių) narių šeimoms.

                      Į kompleksinių paslaugų teikimą bus įtrauktos tiek savivaldybės, tiek nevyriausybinės rajono organizacijos. Tokiu būdu Jonavos rajone bus sukurta efektyvi ne tik krizių šeimoje intervencijos, bet ir prevencijos sistema, užtikrinanti kompleksinės pagalbos paslaugas visiems krizę išgyvenančių šeimų nariams, veikianti tiek valstybiniame, tiek nevyriausybiniame sektoriuje. Projekte numatoma, kad 230 asmenų gaus kompleksinės pagalbos paslaugas.

                      Projektinės veiklos priemonėmis siekiama apjungti biudžetinių ir nevyriausybinių organizacijų potencialą šeimos gerovės labui, sukuriant efektyvią kompleksinių paslaugų teikimo šeimai infrastruktūrą Jonavos rajone, todėl į kompleksinių paslaugų teikimą bus įtrauktos tiek savivaldybės, tiek nevyriausybinės rajono organizacijos: Jonavos r. socialinių paslaugų centras atliks Bendruomenės šeimos namų funkcijas.

                      Numatoma projekto vertė yra 323.679,41 Eur – Europos Sąjungos fondų lėšos.

 

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus inf.