Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

SKELBIMAS

2010-12-02

INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ IR PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ VIEŠĄJĮ SVARSTYMĄ SU VISUOMENE

 
 
 Informuojame, kad yra parengti Arvydui Markauskui (gyv. Taikos pr. 56-36, Kaunas, tel. Nr. 8 616 43215) ir Gintautui Miškiniui (gyv. Krėvės pr. 78-58,  Kaunas, tel. Nr. 8 650 23453) nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų (Jonavos raj. sav., Šešuvos k., kad. Nr. 4608/0007:328 Išorų k. v. ir Jonavos raj. sav., Šešuvos k., kad. Nr. 4608/0007:327 Išorų k. v.) detalieji planai. 
Planavimo tikslai: Turinčių bendrą ribą, 0,1500 ha ir 0,1500 ha žemės sklypų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei staybos reglamento nustatymas mažaaukščių gyvenamųjų namų statybai.    
Detaliojo planavimo organizatoriai: 0,1500 ha žemės sklypo (Jonavos raj. sav., Šešuvos k., kad. Nr. 4608/0007:328 Išorų k. v.) – Arvydas Markauskas. Pagrindas — "Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 10/03-627", 2010 m. rugsėjo mėn. 16 d. pasirašyta tarp Jonavos raj. savivaldybės administracijos (teisių ir pareigų perdavėjas), atstovaujamos administracijos direktoriaus Remigijaus Osausko ir Arvydo Markausko (teisių ir pareigų perėmėjas).
0,1500 ha žemės sklypo (Jonavos raj. sav., Šešuvos k., kad. Nr. 4608/0007:327 Išorų k. v.) – Gintautas Miškinis. Pagrindas — "Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 10/03-189", 2010 m. kovo mėn. 25 d. pasirašyta tarp Jonavos raj. savivaldybės administracijos (teisių ir pareigų perdavėjas), atstovaujamos administracijos direktoriaus Remigijaus Osausko ir Gintauto Miškinio  (teisių ir pareigų perėmėjas).
Perdavėjas perdavė, o planavimo organizatoriai perėmė visas detaliojo teritorijų planavimo teises ir pareigas, numatytas sutarties objekte, vadovaudamiesi LR Vyriausybės  2004 m. gegužės mėn. 26 d. nutarimu Nr. 635 "Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo ir sutarties sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo". 
Detaliųjų planų rengėjas: UAB "ADS projektai", įm. k. 302506088, adresas: J.Gabrio g. 11, Garliava, Kauno raj., tel. Nr. 8 679 15830.   Projekto vadovas – Vidas Vaksmanas. Detaliųjų planų rengėjas žemės sklypų detaliuosius planus parengė vadovaudmasis "Planavimo sąlygų sąvadais detaliojo planavimo dokumentams rengti", išduotais Jonavos raj. savivaldybės administracijos Vyriausiojo architekto skyriuje 2010 m. gegužės mėn. 11 d. (Nr. 7A-6-(003/10) ir 2010 m. rugsėjo mėn. 29 d. (Nr. 7A-29-(003/10).
Galimybė visuomenei susipažinti su teritorijos detaliojo planavimo projektiniais sprendiniais:
Nuo 2010 m. gruodžio mėn. 10 d. iki 2011 m. sausio mėn. 10 d.  su teritorijos detaliojo plano projektiniais sprendiniais galima susipažinti Jonavos raj. savivaldybės administracijos Užusalių seniūnijoje (Taikos g. 30 Užusalių k., Užusalių sen., Jonavos r. sav., LT-55333, tel. Nr. +370 349 49217), arba detaliųjų planų rengėjo biure, esančiame adresu:  J.Gabrio g. 11, Garliava, Kauno raj., tel. Nr. 8 679 15830 
   Pasiūlymai ir pageidavimai, dėl parengtų teritorijos detaliojo planavimo projektinių sprendinių, teikiami raštu teritorijos detaliojo planavimo organizatoriui.   
   Parengto teritorijos detaliųjų planų projektinių sprendinių viešas svarstymas su visuomene įvyks  Jonavos raj. savivaldybės administracijos Užusalių seniūnijoje (Taikos g. 30 Užusalių k., Užusalių sen., Jonavos r. sav., LT-55333, tel. Nr. +370 349 49217), 2011 m. sausio mėn. 10 d., nuo 11:00 val. iki 12:00 val.