Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

SKELBIMAS

     Informuojame apie galimybę susipažinti su parengtu žemės sklypo  (kadastrinis  Nr. 4605/0001:308) Ragožių k., Kulvos sen., Jonavos r., detaliojo  planavimo  projekto sprendiniais.

     Planavimo  tikslas – žemės ūkio paskirties sklypo padalijimas į sklypus: pagrindinės žemės naudojimo paskirties (tipo) keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, kur vieno sklypo naudojimo būdas komercinės paskirties objektų teritorijos, naudojimo pobūdis - prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos, kito sklypo naudojimo būdas - inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių aptarnavimo objektų statybos, visų kitų žemės sklypų naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. Teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos režimo bei statybos reglamento nustatymas pagal Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.

          Planavimo  organizatorius – Nijolė Dagilienė, gyv. Chemikų g. 25 - 1, Jonavoje, tel. 8 687 66 334 (pagal  2010-12-30 detaliojo  planavimo  organizatoriaus  teisių  ir  pareigų  perdavimo sutartį  Nr.10/03-1015  su  Jonavos  rajono savivaldybės  administracijos  direktoriumi).

     Plano  rengėjas – UAB  „Pastogė"  K.  Donelaičio  g.  2 - 120,  Kaunas,  tel. 8 614 46 898. Projekto  vadovas - Julius  Zonys.

     Viešasis svarstymas – su parengtu detaliojo planavimo projektu galima susipažinti nuo 2011–07 –11 iki 2011–08–08 (imtinai) Kulvos seniūnijoje. Pasiūlymus ir pretenzijas galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui nurodytais adresais iki viešo susirinkimo ir jo metu.

     Parengto detaliojo planavimo projekto vieša ekspozicija vyks Kulvos seniūnijos patalpose nuo 2011–07–25 iki 2011–08–08 (imtinai). Viešas susirinkimas vyks 2011–08–08 16 val. Kulvos seniūnijoje.

     Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai planavimo sprendinius ir viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui per mėnesį nuo registruotu laišku nusiųsto atsakymo į jų pasiūlymus įteikimo dienos.

     Žemės ir kito nekilnojamojo turto valdytojus bei naudotojus, kurių turtas yra planuojamojo objekto teritorijoje, apie savo gyvenamąją (buveinės) vietą, jeigu ji neatitinka deklaruojamos, prašome pranešti raštu projekto vadovui.

 

 

Projekto vadovas                                                                                      Julius Zonys