Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

SKELBIMAS

Informuojame, kad, vadovaujantis žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo miestų teritorijose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 1124, nustatyta tvarka, parengtas Kęstučio g. 15, Jonavoje, kad. Nr. 4610/0015:0015, žemės sklypo planas.

Planas parengtas vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, išduotu 2011 m. vasario 10 d. Nr. 13B-158.

Rengimo tikslas – prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės sklypą (iki 6 arų) prie žemės sklypo (kad. Nr. 4610/0015:0015) Kęstučio g. 15, Jonavoje.

Planavimo organizatorius – Arvydas Antanas Tamulevičius.

Žemės sklypo plano rengėjas – UAB „Geopolius", Panerių g. 29 - 104, Jonava. Tel.: 8 685 04 169.

Su parengtu žemės sklypo planu galima susipažinti nuo 2011-06-14 iki 2011-06-29 imtinai Jonavos r. savivaldybės patalpose adresu: Žeimių g. 13, Jonava.

Pasiūlymus ir pastabas galima teikti Jonavos rajono savivaldybės administracijai: Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349) 613 94 ir UAB „Geopolius", Panerių g. 29 - 104, Jonava. Tel.: 8 685 04 169.