Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

SKELBIMAS

     Informuojame,  kad  pradedamas  rengti  žemės  sklypų  (kadastrinis  Nr. 4628/0002:572 - 0,5005 ha ploto, Nr. 4628/0002:160 – 0,7005 ha ploto ir Nr. 4628/0002:161 – 0,4008 ha ploto) Jaugeliškių k., Šilų sen., Jonavos r., detalusis  planas.

     Planavimo  tikslasžemės sklypų (Jaugeliškių k., Šilų sen., Jonavos r): kad. Nr. 4628/0002:572 padalijimas (nekeičiant esamos žemės naudojimo paskirties); kad. Nr. 4628/0002:160 ir Nr. 4628/0002:161 sujungimas ir pagrindinės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos) ir (sujungus su viena iš sklypo kad. Nr. 4628/0002:572 atskirta dalimi) dviejų naujų kitos pagrindinės žemės naudojimo paskirties sklypų, kurių naudojimo būdas -  gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis - vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų statybos suformavimas. Naujai suformuotų sklypų teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos režimų                                       bei statybos reglamentų nustatymas pagal Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius.                                                                                                                                            

     Plano  rengimo  terminas:  2011 m. pirmasis  -  2011 m. trečiasis ketvirčiai. 

     Planavimo  organizatorius –  Elena Butrimavičienė  ir  Stanislovas Butrimavičius,  gyvenantys Jaugeliškių k., Šilų sen., Jonavos r. (pagal detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų  perdavimo 2011-03-29 sutartį Nr.11/03-108 su Jonavos rajono savivaldybės administracijos  direktoriumi). Tel. 8 687 42 588.

     Plano  rengėjasUAB  „Pastogė", K. Donelaičio g. 2 - 120,  Kaunas,  tel. 8 614 46 898. Projekto  vadovas -  Julius  Zonys.

     Planavimo  pasiūlymus  galima  teikti  raštu  planavimo  organizatoriui  ir  plano  rengėjui nurodytais  adresais.

     Apie parengto detaliojo plano svarstymą su visuomene besiribojančių su planuojamu sklypu savininkams bus pranešta registruotais laiškais ir paskelbta vietinėje spaudoje bei savivaldybės  internetinėje svetainėje.