Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

SKELBIMAS

Informuojame apie bendrąja tvarka pradedamą rengti žemės sklypo (kad. Nr. 4630/0005:609) Beržų g. 2., Šveicarijos k., Dumsių sen., Jonavos r. ir žemės sklypo  (kad. Nr. 4630/0005:884) Šveicarijos  k.,  Dumsių sen., Jonavos r., detalųjį planą.

 

Planavimo tikslas–žemės sklypo (kad. Nr. 4630/0005:609) padalijimas į tris sklypus: dviejų atidalintų žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą (naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos), teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamentų nustatymas; vieno atidalinto sklypo paskirties keitimas į miškų ūkio paskirties žemę (kur žemė apaugusi mišku) ir sujungimas  su miškų ūkio paskirties  žemės sklypu (kad. Nr. 4630/0005:884).

Planavimo pagrindas– Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-03-14 įsakymas Nr. 13B-302; Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2011-03-22 sutartis Nr. 11/03-130; Planavimo sąlygų  sąvadas detaliojo planavimo dokumentams rengti 2011-04-14, Nr. 7A-13-(003/11). 

Detaliojo plano  rengimo terminas - 2011 m. II ketv. – 2011 m. III ketv.

Planavimo organizatorius – Vaidotas Gaidukevičius, Judita Gaidukevičienė, gyv. Beržų g. 2, Šveicarijos k., Dumsių sen., Jonavos r., tel. 8 687 592 96.

Detaliojo plano rengėjas– architektė Ramunė Valančiūtė, Vytauto g. 55, Trakai, tel. 8 610 009 27, el. paštas ramune_val@yahoo.com

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas teikti planavimo organizatoriui nurodytu adresu. Apie galimybę susipažinti su parengtu detaliuoju planu, jo eksponavimą  ir viešą svarstymą informuosime papildomai.