Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Skelbimas

 

KURMAGALOS kaime, KULVOS sen., JONAVOS r.
Pil .ALDONAI GRYBAUSKIENEI
Rengimo pagrindas – Jonavos r. sav. administracijos direktoriaus     2009-03-17 įsakymas Nr. 13B-296 „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties sudarymo".  Planavimo sąlygos detaliojo planavimo dokumentams rengti 2009m. gruodžio 21d.  Nr. 7A-7-(003/09). Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis     2009-03-30d. Nr. 09/03-85.
Planavimo organizatorius – Aldona Grybauskienė, gyv. Kurmagalos k., Kulvos sen., Jonavos r., mob.tel. Nr. 864860849;
Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypas kad. Nr. 4605/0004:85 Kurmagalos kaimas, Kulvos seniūnija, Jonavos rajonas, sklypo plotas 0,8681 ha.
Planavimo tikslai ir uždaviniai – žemės sklypo padalinimas į du sklypus, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei statybos reglamento nustatymas, nekeičiant tikslinės žemės naudojimo paskirties t.y. kitos paskirties žemė: privačioms namų valdoms išdėstyti.
Detaliojo plano rengimo terminas (preliminarus) – planavimo pradžia – 2010m. I pusmetis, pabaiga – 2011m. I pusmetis.
Detaliojo plano rengėjas – architektė –projekto vadovė Rita Kisielienė ,  Perkūnkiemio g. 13-20, Vilnius., tel. (8-6) 3321111., el.paštas: projektasjums@gmail.com
Su detalaus plano sprendiniais galima susipažinti nuo š.m. gegužės 25d.  Kulvos seniūnijoje, Jonavos r. Birželio 16 d.  vyks detalaus plano viešasis svarstymas.
Visus suinteresuotus asmenis kviečiame birželio 16 d. 14 val. į Kulvos seniūniją viešąjam
detalaus projekto svarstymui.