Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Skelbimas

 

Siekdami užtikrinti teritorijų planavimo viešumą, informuojame, kad bendrąja tvarka parengtas žemės sklypo  Jonavos r. ,Kulvos sen., Žinėnų k., skl. plotas 10,6300 ha, žemės sklypo kadastrinis Nr. 4601/0004:221 detalusis planas.
Detaliojo plano rengimo pagrindas – Jonavos  rajono  Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 13B-1132, 2009-10-22 ir detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Reg. Nr. 09/03-697, 2009-12-07. Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentus rengti  2010-02-01, Nr. 7A-100-(003/09), planavimo užduotis detaliojo planavimo dokumentui rengti.
Detaliojo plano tikslas: Esamo žemės sklypo padalijimas į du sklypus ,vieno sklypo pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę (kolumbariumo statybai) , teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo bei  statybos reglamento nustatymas,pagal Jonavos rajono savivaldybės bendrojo plano sprendinius,patvirtintu 2008-10-23, sprendimas Nr. ITS-236.
Projekto rengimo ir derinimo terminas (preliminarus) – 2010  I – 2010 III ketvirtis.
Vieša detalaus plano projekto ekspozicija vyks nuo 2010-04-28 iki 2010-06-04 Jonavos raj. sav. ,adresu: Žeimių g. 13 ,Jonava ir Kulvos  seniūnijos,adresu: Jonavos raj.,Kulvos sen., Kulvos k.,Tarybų g.2, patalpose –informaciniame skelbimų stende eksponuojamas detalus planas.
Viešas susirinkimas numatomas: 2010-06-04 d. 16 val. Kulvos  seniūnijos patalpose,adresu: Jonavos raj.,Kulvos sen., Kulvos k.,Tarybų g.2, patalpose.
 Pasiūlymai ir pastabos. Gauti informaciją, susipažinti su dokumentacija, bei teikti  pasiūlymus ir pastabas dėl rengiamo detalaus plano galima  iki viešo susirinkimo pabaigos (2010-06-04 d. 16 val.) UAB „PK projektavimo biuras", adresu : Baltų pr. 36-5 II a., tel. 8-698-83651; 8-656-37651, el. paštas zilvinaspaskunas@yahoo.co.uk , darbo dienomis  nuo 2010-04-28 iki 2010-06-04 d. nuo 10 val. iki 18 val. ir planavimo organizatoriai: I. Vasiliauskienei , tel. 8-652-86482.
Planavimo organizatorė: I. Vasiliauskienei , tel. 8-652-86482.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „PK projektavimo biuras", adresas: Baltų pr. 36-5, II a., tel. 8-698-83651; 8-656-37651, P.V. Ž. Paškūnas.
Skelbimas spaudoje laikraštyje ,,Naujienos " 2010-04-30
Dalyvavimas viešame svarstyme nėra privalomas, tačiau jei turite motyvų pasiūlymų ar pretenzijų, susijusių su planuojama teritorija, turite raštu jas pateikti planavimo organizatoriui iki viešo svarstymo su visuomene pabaigos arba atvykti į jį. Atsakymus, jog į pateiktus pasiūlymus parengtame teritorijų planavimo dokumente neatsižvelgta, galima apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos (LR vyriausybės 2007-03-14 nutarimas Nr. 247 „Dėl visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo pakeitimo").