Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Skelbimas

 

Planavimo organizatorius – Jonavos vartotojų kooperatyvas „Jotrungė", Rambyno g. 21, Jonava (tel. 8 659 45645) pagal planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartį Nr. Nr. 09/03-534 (2009-09-28) informuoja apie baigtą rengti detalųjį planą Rambyno g. 21, Jonavoje ir viešo svarstymo su visuomene procedūras.
 Detaliojo plano tikslas – teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas, vadovaujantis Jonavos miesto bendrojo plano sprendiniais, nekeičiant esamos pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, būdo ir pobūdžio.
 Planuojama sklypo naudojimo paskirtis – kita; būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, pobūdis – pramonės ir sandėliavimo įmonių statybos.
Sklype nustatomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas.
Viešas svarstymas – su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti pas plano rengėją nuo 2010 06 01 iki 2010 06 29 imtinai. Parengto detaliojo plano vieša ekspozicija vyks Žeimių 13, Jonava, IV aukšto foje, nuo 2010 06 15 iki 2010 06 29 imtinai. Viešas susirinkimas įvyks 2010 06 29, 15 val. Žeimių g. 13, Jonavoje, IV aukšto foje.
Dėl informacijos suteikimo, pasiūlymų ir pageidavimų kreiptis į plano rengėją – P. V. Ingą Korytę Stanionienę, tel.: 8 620 12985, 8 614 16114; Spaustuvininkų g. 11, Kaunas; el. adresas info@iksstudija.lt. ir Rambyno g. 21, Jonavoje tel. 8 659 45645 planavimo organizatorių.