Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Skelbimas

Planavimo tikslai ir uždaviniai:
1.  Suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai;
2.  Suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai;
3.  Reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose.
Planuojamos teritorijos adresas: Jonavos miestas, plotas – 1064 ha.
Specialiojo plano rengimo terminas: 2010 m. II – 2010 m. IV ketvirtis.
Planavimo pagrindas – Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2009-09-17 sprendimas Nr. 1TS-274 „Dėl Šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimo".
Planavimo organizatorius – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius. Žeimių g. 13, LT-55 158 Jonava, tel. (8 349) 61 394, faks. (8 349) 50 012, el. p. savivaldybe@jonava.lt , www.jonava.lt.
Specialiojo plano rengėjas – UAB „AF-TSP", Draugystės g. 19, LT-51230 Kaunas, tel. (8 37) 207 222, faks. (8 37) 207 137, el. p. rb@tsp.lt , www.tsp.lt .
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento raštu arba žodžiu teikti planavimo organizatoriui arba plano rengėjui nurodytais adresais per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu. Projektas bus derinamas ir tvirtinamas bendra tvarka.