Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Skelbimas

1. Parengtas  apie 3,50 ha teritorijos, esančios Gineikių k., Kulvos sen., Jonavos r. savivaldybėje, detaliojo plano projektas.
2. Planavimo tikslas: žemės sklypų suformavimas (apie 2,5 ha ploto nuotekų dumblo kompostavimo aikštelei ir 1,0 ha ploto biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelei), pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, pobūdžio, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymas.
3. Planavimo organizatorius: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349) 61394, faks. (8 349) 50012, el. paštas: savivaldybe@jonava.lt,  int. adresas:  www.jonava.lt.
4. Projekto rengėjas: UAB "Vandens projektai", adresas: Žirmūnų g. 139A, Vilnius tel. 85-2728334. Projekto vadovas Rimantas Jauniškis 85- 2611913, 8 699 13640, zprnc@jad.lt.
5. Su projektu  galima  susipažinti ir planavimo  pasiūlymus dėl projekto sprendinių pateikti UAB "Vandens projektai", adresu: Žirmūnų g. 139A, Vilniuje, el. paštas info@vandensprojektai.lt nuo 2010 m. liepos 13 dienos. Projekto vieša ekspozicija vyks nuo 2010 m. liepos 13 d. iki 2010 m. rugpjūčio 10 d. Jonavos savivaldybės patalpose 4 aukšto skelbimų lentoje (Žeimių g. 13, Jonava) ir Kulvos seniūnijos patalpose (Tarybų g. 2, Kulva, Jonavos r.). Viešas projekto svarstymas (susirinkimas) vyks 2010 m. rugpjūčio 10 d. 15 val. Jonavos savivaldybės (Žeimių g. 13) antrojo aukšto posėdžių salėje.
6. Nekilnojamo turto savininkai, nuomininkai, asmenys, gyvenantys ar turintys savo buveinę šalia planuojamos teritorijos, turi teisę raštu iki susirinkimo reikšti siūlymus. Pasiūlyme turi būti šie privalomi rekvizitai: planavimo organizatorius, pasiūlymo antraštė, projekto pavadinimas, planuojamos teritorijos vietovė (adresas), pasiūlymą teikiančio asmens ir jo atstovo (jeigu toks yra) vardas, pavardė (pavadinimas, pareigos), gyvenamoji vieta arba buveinė, aplinkybės, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, įrodymai, patvirtinantys išdėstytas aplinkybes, data, pareiškėjo ar jo atstovo parašas. Pasiūlymo priedai: dokumentai įrodantys, kad pasiūlymą teikiantis asmuo veikia teritorijoje, kuriai rengiamas projektas; patvirtinantys atstovo įgaliojimus; patvirtinantys nekilnojamojo turto, esančio planuojamoje teritorijoje, nuosavybės teisę savininkams, negyvenantiems (neturintiems buveinės) planuojamoje teritorijoje.