Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Skelbimas

Informacija apie atrankos išvadą planuojamai ūkinei veiklai — Prekybos ir pramogų centro statyba, kurio bendras plotas iki 10 000 m2, Žeimių g. 26A ir Žeimių g. 26B, Jonavoje – dėl poveikio aplinkai vertinimo.
Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas — UAB „Aveva" ( Aukštakalnio g. 32, Utena );
Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas — Prekybos ir pramogų centro statyba;
Planuojamos ūkinės veiklos vieta — Žeimių g. 26A ir Žeimių g. 26B, Jonavoje;
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu" ( Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105 ) bei aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-665 „Dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų patvirtinimo" ( Žin., 2006-01-12, Nr. 4-129 ) , buvo atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo.
LR Aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentas priėmė išvadą  Nr. KR12-1299/71 ( 2009-05-25 ) –  atsižvelgus į tai, kad planuojama teritorija nepatenka į saugomas teritorijas, atitinka „Didžiųjų prekybos, paslaugų ir pramogos centrų Jonavos mieste" specialiojo plano sprendinius, pagrindinė tikslinė sklypų žemės naudojimo paskirtis, būdas ir pobūdis atitinka planuojamą ūkinę veiklą, be to bus sukurta apie 70 naujų darbo vietų —  planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas  neprivalomas.
Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima pas planuojamos ūkinės veiklos organizatorių UAB „Aveva", adresu : Aukštakalnio g. 32, Utena ir UAB „Romas ir Virgis" patalpose, adresu Utenio a. 6, Utenoje.
Motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą prašome teikti raštu 10 dienų nuo šio skelbimo pasirodymo spaudoje organizatoriui UAB „Aveva" adresu: Aukštakalnio g. 32, Utenoje; tel. 8-698-15151  ir UAB „Romas ir Virgis" adresu: Utenio a. 6, Utenoje;  tel. 8-389-56554.
Išsamiau susipažinti su atliktos atrankos išvada galima dešimt darbo dienų nuo paskelbimo dienos pas planuojamos ūkinės veiklos organizatorių UAB „Aveva" ir detaliojo plano rengėją UAB „Romas ir Virgis" bei Kauno regiono aplinkos apsaugos departamente adresu : Rotušės a. 12, LT-44279, Kaunas.