Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Skelbiamas projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ socialinių dirbtuvių paslaugos partnerio atrankos konkursas

Jonavos rajono savivaldybės administracija, siekdama įgyvendinti Projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ (toliau – Projektas) skelbia Projekto socialinių dirbtuvių paslaugos Jonavos rajono savivaldybėje partnerio atrankos konkursą.

Organizuojamo konkurso tikslas – atrinkti vieną Projekto socialinių dirbtuvių paslaugos partnerį, kuris Projekto įgyvendinimo laikotarpiu (preliminari planuojama Projekto pradžia – 2024 m. vasario 1 d.), bet ne trumpiau kaip iki 2025 m. gruodžio 31 d. teiks socialinių dirbtuvių paslaugas Jonavos rajono savivaldybėje. Socialinių dirbtuvių tikslas – ugdyti darbingo amžiaus asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, socialinius ir darbinius įgūdžius, skatinti jų savarankiškumą ir gyvenimą bendruomenėje ir, atsižvelgiant į asmenų individualius poreikius, užimtumą atviroje darbo rinkoje.

Finansuojamos paslaugos:

Psichikos ir (ar) intelekto negalią turinčių asmenų ugdymas, palaikymas ir (ar) socialinių ir darbinių įgūdžių atkūrimas socialinėse dirbtuvėse, pasitelkiant socialinio darbuotojo, individualios priežiūros specialisto, užimtumo specialisto (prekių gamybos ar paslaugų teikimo meistro) ir rinkodaros specialisto komandos pagalbą.

Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią savarankiškumo ir gyvenimo bendruomenėje įgūdžių ugdymas, taip pat, atsižvelgiant į jų individualius poreikius, rengimas atvirai darbo rinkai.

Socialinėse dirbtuvėse sukuriamos produkcijos realizavimas ar paslaugos teikimas šalies ir (ar) užsienio šalių prekių ir paslaugų rinkoje.

Finansuojamų paslaugų turinio reikalavimai:

Pareiškėjas turi turėti patalpas, būtiną įrangą ir priemones planuojamai paslaugai teikti.

Socialinių dirbtuvių paslaugos negali būti teikiamos stacionarios socialinės globos įstaigos teritorijoje, asmens namuose arba darbas negali būti atliekamas ir veikla vystoma nuotoliniu būdu (išskyrus atvejus, kai paskelbta ekstremali situacija ir veiklos vykdyti negalima kontaktiniu būdu).

Socialinėse dirbtuvėse paslaugą turi suteikti ne mažiau kaip 10 unikalių asmenų. Asmenims teikiamos darbinio užimtumo ir savarankiškumo ugdymo paslaugos gali būti teikiamos skirtingose vietose. Vienu metu socialinėse dirbtuvėse paslaugas gauti privalo ne mažiau kaip 8 asmenys.

Partnerio atrankos kriterijai nustatyti Projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-58, 1 priede.

Partnerio atrankoje gali dalyvauti: nevyriausybinės organizacijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme; valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos; kiti viešieji juridiniai asmenys; privatieji juridiniai asmenys.

Paraiškos forma, projekto įgyvendinimo sąmatos forma

Pareiškėjo atitikties deklaracijos forma

Paraiškų priėmimo pradžia ir pabaiga:

Nustatytos formos paraiškos, projekto įgyvendinimo sąmatos ir pareiškėjo atitikties deklaracijos su pridedamais dokumentais (nurodyti Aprašo 11.2 – 11.9 papunkčiuose ir Aprašo 2 priedo 4 punkte) priimamos nuo 2023 m. spalio 2 d. iki 2023 m. lapkričio 3 d. 14.00 val. (įskaitytinai).

Paraiška ir dokumentai turi būti teikiami:

Paraiška turi būti užpildoma lietuvių kalba, kompiuteriu ir pasirašoma pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę bei pareigas. Paraiška kartu su visais pridedamais dokumentais pateikiama su lydraščiu vertinimui vienu elektroniniu laišku soc.dirbtuviu.konkursas@jonava.lt, PDF formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojant Microsoft Office programinę įrangą. Laiško temos laukelyje nurodant – Socialinių dirbtuvių paslaugos partnerio atrankos konkursui Jonavos rajono savivaldybėje.

Informavimas ir konsultavimas su konkursu ir paraiškų teikimu susijusiais klausimais:

Konsultacijos pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikiamos tel. +370 349 50030 ar el. paštu soc.dirbtuviu.konkursas@jonava.lt, darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 14.00 val., iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

Nuoroda į aktualų teisės aktą: Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-58 ,,Dėl projekto ,,Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos Regione“ socialinių dirbtuvių paslaugos partnerių atrankos tvarkos aprašo ir socialinių dirbtuvių paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Socialinės paramos skyriaus informacija