Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Skelbiamas konkursas Investicijų ir inovacijų skyriaus politikos ir administravimo specialisto pareigoms užimti

Skelbimo Nr.:  94329

Skelbimo data: 2024-03-05

Skelbimas galioja iki: 2024-04-04 (imtinai)

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Jonavos rajono savivaldybės administracija

Konkursą organizuojanti įstaiga: Jonavos rajono savivaldybės administracija

Pareigos: Investicijų ir inovacijų skyriaus politikos ir administravimo specialistas

Pareiginės algos koeficientas: 1,00

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį). https://portalas.vtd.lt/lt/investiciju-ir-inovaciju-skyriaus-politikos-ir-administravimo-specialistas-322;943290.html

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. Būti susipažinusiam ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą, valstybės paramą.
  2. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.
  3. Mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.
  4. Mokėti anglų kalbą ir rengti dokumentus anglų kalba, C1 lygiu.
  5. Mokėti savarankiškai planuoti, racionaliai organizuoti savo darbinę veiklą, mokėti kaupti, analitiškai įvertinti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
  6. Turėti projektų valdymo darbo patirties.

 

Įstaigos atsakingų asmenų kontaktai:

Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė Inga Mačiulė, 8 349 50086, inga.maciule@jonava.lt,

Teisės ir personalo skyriaus vyresnioji specialistė Sigita Čepienė, 8 349 50086, sigita.cepiene@jonava.lt

Investicijų ir inovacijų skyriaus vedėja Agnė Šalomskė, 8 349 50173, agne.salomske@jonava.lt