Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Skelbiamas konkursas eiti UAB „Jonavos vandenys“ direktoriaus pareigas

Įmonės pavadinimas: UAB „Jonavos vandenys"

Pareigų pavadinimas: Direktorius

Darbo vieta: Kranto g. 9, Jonava

Mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientas: 3,4

Reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 3. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti Bendrovės veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti bendrauti, dirbti komandoje;
 4. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymą, Lietuvos Respublikos vandens įstatymą, Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 440 bei kitus su vandens tiekimu bei nuotekų tvarkymu susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje;
 5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir gebėti priimti sprendimus;
 6. Mokėti organizuoti ir planuoti Bendrovės darbą;
 7. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 

Dokumentai, kuriuos turi pateikti pretendentas:

Pretendentai asmeniškai arba registruotu laišku privalo pateikti šiuos dokumentus iki 2023 m. rugpjūčio 24 d. imtinai:

 1. Prašymą dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams ir jų kopijas.
 3. Gyvenimo aprašymą.
 4. Vadovaujamo darbo patirtį įrodančius dokumentus.
 5. Savo, kaip įmonės vadovo, veiklos programą.
 6. Užpildytą pretendento anketą.

 

Dokumentai priimami adresu: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Teisės ir personalo skyrius, Žeimių g. 13, Jonava, 215 kab.

El. pašto adresas: sigita.cepiene@jonava.lt ; inga.maciule@jonava.lt

Pretendentų atrankos būdas: Pokalbis, įmonės vadovo veiklos programos pristatymas.