Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Pradedamas žemės sklypo Tvenkinio g. 3, Panoterių mstl., Šilų sen., Jonavos r., detaliojo plano koregavimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad pradedamas žemės sklypo (kad. Nr. 4620/0005:65) Tvenkinio g. 3, Panoterių mstl., Šilų sen., Jonavos r., detaliojo plano, patvirtinto Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. sausio 7 d. sprendimu Nr. 13B-19 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4620/0005:65) Tvenkinio g. 3, Panoterių mstl., Šilų sen., Jonavos r., detaliojo plano patvirtinimo“ koregavimas.. Rengimo pagrindas – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-02-14 įsakymas Nr. 13B-142 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo organizatorius – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349)  50154, el. paštas  administracija@jonava.lt.

Planuojama teritorija - Žemės sklypas (kad. Nr. 4620/0005:65) Tvenkinio g. 3, Panoterių mstl., Šilų sen., Jonavos r.

Planavimo tikslas - žemės sklypo (kad. Nr. 4620/0005:65) Tvenkinio g. 3, Panoterių mstl., Šilų sen., Jonavos r., detaliojo plano koregavimas, keičiant nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus, nekeičiant žemės sklypo pagrindinės paskirties ir naudojimo būdo, vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais, patvirtintais Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1TS-295.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Su Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektu dėl detaliojo plano koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų galima susipažinti nuo 2024-03-04 (10 darbo dienų) Jonavos rajono savivaldybės administracijos svetainėje (jonava.lt >>> teritorijų planavimas / statyba >>> skelbimai >>> pasirenkate aktualią viešinamą informaciją) ir Šilų seniūnijoje vidaus patalpų informaciniame stende (Beržų g. 2, Šilų k.).

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, susipažinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

ĮSAKYMAS DĖL INICIAJAVIMO

ĮSAKYMAS DĖL RENGIMO

DARBŲ PROGRAMA

SCHEMA