Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

PRADEDAMAS RENGTI ŽEMĖS SKLYPO MINDAUGO G.4, JONAVOS M., DETALUSIS PLANAS

Informuojame, kad bendrąją tvarka pradedamas rengti 2,3274 hakitos paskirties žemės sklypo (sklypo kadastr. nr. 4610/0003:128) Mindaugo g. 4, Jonavos m., detalusis planas.

Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo (kad. Nr. 4610/0003:128) Mindaugo g. 4, Jonavoje, leistiną pastatų aukštį, statinių statybos zonas, susisiekimo sistemas, servitutus, nustatyti užstatymo tipą, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, pobūdžio bei leistino sklypo užstatymo tankumo bei užstatymo intensyvumo, vadovaujantis Jonavos miesto bendrojo plano sprendiniais.

Planavimo pagrindas: Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. 13B-863; detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo 2011 m. liepos 29 d. sutartis Nr. 11/03-449; planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 2011 m. rugsėjo 1 d., Nr. 7A-29-(003/11).

Detaliojo plano viešojo svarstymo laikas ir vieta bus nurodyti papildomai.

Detaliojo plano rengėjas: UAB "Cedra". Gauti informaciją apie detalųjį planą, susipažinti su rengiama dokumentacija galima šiuo adresu: L. Zamenhofo g. 5, 44287 Kaunas, tel. (8 37) 320 350,  tel./ faks. (8 37) 422 004, el. p. egle@cedra.lt.

Planavimo organizatorius:Jonavos Šv. Apaštalo Jono parapija, atstovaujama klebono Audriaus Mikitiuko.

Motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu planavimo rengėjams nurodytu adresu.