Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas
Jonavos baseinas
Kartu su Ukraina!
Kartu su Ukraina!
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė
Paslaugos
Paslaugos
Projektai
Projektai

Pradedamas rengti rengti žemės sklypo Jonavos r. sav., Užusalių sen., Svilonių k., detalusis planas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad pradedamas rengti rengti žemės sklypo kad. Nr. 4608/0008:392, Jonavos r. sav., Užusalių sen., Svilonių k., detalusis planas. Rengimo pagrindas – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-01-25 įsakymas Nr. 13B-84 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo organizatorius – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349)  50154, el. paštas  administracija@jonava.lt.

Planuojama teritorija - žemės sklypas kad. Nr. 4608/0008:392, Jonavos r. sav., Užusalių sen., Svilonių k.

Planavimo tikslas - žemės sklypo kad. Nr. 4608/0008:392 Jonavos r. sav., Užusalių sen., Svilonių k., padalinimas į du sklypus, nekeičiant žemės sklypo pagrindinės paskirties ir naudojimo būdo, nustatant žemės sklypų tvarkymo ir naudojimo reglamentus vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais, patvirtintais Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1TS-295.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Su Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektu dėl detaliojo plano rengimo, finansavimo ir planavimo tikslų galima susipažinti nuo 2024-02-29 (10 darbo dienų) Jonavos rajono savivaldybės administracijos svetainėje (jonava.lt >>> teritorijų planavimas / statyba >>> skelbimai >>> pasirenkate aktualią viešinamą informaciją) ir Užusalių seniūnijoje vidaus patalpų informaciniame stende (Saulės g. 9A, Užusalių k.).

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, susipažinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

ĮSAKYMAS DĖL INICIAJAVIMO

ĮSAKYMAS DĖL RENGIMO

DARBŲ PROGRAMA