Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

Pradedamas rengti Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Meškonių k., detalusis planas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, informuojame, kad pradedamas rengti Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Meškonių k., (žemės sklypų kad. Nr. 4630/0005:449, kad. Nr. 4630/0005:839, kad. Nr. 4630/0005:966) detalusis planas. Rengimo pagrindas – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-02-13 įsakymas                  Nr. 13B-137 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“.

Planavimo organizatorius – Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava, tel. (8 349)  50154, el. paštas  administracija@jonava.lt.

Planuojama teritorija - Žemės sklypai (kad. Nr. 4630/0005:449, kad. Nr. 4630/0005:839, kad. Nr. 4630/0005:966) Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Meškonių k.,

Planavimo tikslas - žemės sklypo (kad. Nr. 4630/0005:449) Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Meškonių k., padalinimas į du sklypus, nekeičiant žemės sklypo pagrindinės paskirties ir naudojimo būdo, žemės sklypo (kad. Nr. 4630/0005:839) Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Meškonių k., padalinimas į sklypus, žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą, nustatant žemės naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, žemės sklypo (kad. Nr. 4630/0005:966) Jonavos r. sav., Šveicarijos sen., Meškonių k., žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio į kitą, nustatant žemės naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti žemės sklypų tvarkymo ir naudojimo reglamentus vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais, patvirtintais Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1TS-295.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Su Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektu dėl detaliojo plano rengimo, finansavimo ir planavimo tikslų galima susipažinti nuo                  2024-03-01 (10 darbo dienų) Jonavos rajono savivaldybės administracijos svetainėje (jonava.lt >>> teritorijų planavimas / statyba >>> skelbimai >>> pasirenkate aktualią viešinamą informaciją) ir Šveicarijos seniūnijoje informaciniame stende (Pergalės g. 13, Šveicarijos k.).

Pastaba: apie konsultavimąsi su suinteresuota visuomene, susipažinimą su parengtais detaliojo plano sprendiniais bus informuojama papildomais skelbimais, vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka.

ĮSAKYMAS DĖL INICIAJAVIMO

ĮSAKYMAS DĖL RENGIMO

DARBŲ PROGRAMA