Pradžia
lt
en
Jonavos baseinas

Jonavos baseinas

Kartu su Ukraina!

Kartu su Ukraina!

COVID-19 Lietuvoje

COVID-19 Lietuvoje

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Infrastruktūros plėtros įmokų skaičiuoklė

Paslaugos

Paslaugos

Projektai

Projektai

PARENGTAS GELEŽINKELIO LINIJOS SPECIALUSIS PLANAS

Parengtas ,,Rail Baltica" geležinkelio linija Varšuva–Kaunas–Ryga-Talinas–Helsinkis.  Antrojo geležinkelio kelio statyba ruože Gaižiūnai-Jonava" specialusis planas.

AB „Lietuvos geležinkeliai" užsakymu UAB „Kelprojektas" parengė antrojo geležinkelio kelio statybos projektavimo ruože Gaižiūnai-Jonava specialųjį planą. Specialiojo plano rengimo darbai  pradėti 2011m. II ketv., numatomi baigti - 2011 m. IV ketv.

Planavimo tikslas: parengti esamo geležinkelio kelio Gaižiūnai-Jonava rekonstrukcijos ir naujo antrojo kelio pirminius projektinius techninius sprendinius, suformuoti ir rezervuoti esamo ir antrojo kelio tiesimui reikalingo papildomo žemės sklypo ribas, numatyti visuomenės poreikiams reikalingos žemės plotus, nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.         

Parengtas specialusis planas bus viešai aptariamas ir svarstomas 2011 metų rugpjūčio 16 d. (antradienį) 10 val. Jonavos  rajono savivaldybėje, Žeimių g. 13, LT 55158 Jonava.

Su specialiojo plano sprendiniais galima susipažinti Jonavos rajono savivaldybėje, Žeimių g. 13, LT 55158 Jonava; Dumsių seniūnijos patalpose, Pergalės g.13, LT 55302 Šveicarijos k. Jonavos r.; Ruklos seniūnijos patalpose, Laumės g. 2, LT 55025 Rukla, Jonavos r.

Motyvuotus pasiūlymus dėl rengiamo specialiojo plano galima pateikti specialiojo plano organizatoriams – UAB "Kelprojektas", Vilniaus pad., Švitrigailos g. 11b, LT-03228, Vilnius. Projekto vadovas - M.Gaigalas, tel. (8 5) 234 3717, 8 618 38 182, faks. (8 5) 234 3722.

Įgaliotas specialiojo plano rengimo organizatorius pagal pavedimo sutartį Nr. SP-365 – UAB "Kelprojektas", I.Kanto g. 25, LT-44002, Kaunas, tel. (8 37) 223 186. Projekto vadovas – M. Gaigalas tel.        (8 5) 234 3717, 8 618 38 182, faks. (8 5) 234 3722. Projekto rengėjas – R.Alubickis, Tilžės g. 170-324, LT- 76296, Šiauliai, tel. (8 41) 523 582, 8 620 53 992, faks. (8 41) 523580. 

Planavimo organizatorius – AB "Lietuvos geležinkeliai", adresas –Mindaugo g. 12/14, Vilnius LT-03603. Projekto vadovas – I.Karužis, tel. (8 5) 269 3784, 8 650 83 794, faksas (8 5) 269 2320, el. paštas: i.karuzis@litrail.lt  (lgkanc@litrail.lt)  

Suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys gali susipažinti su parengto  specialiojo plano sprendiniais nuo 2011 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 16 d. projektą rengiančios organizacijos, Jonavos  rajono savivaldybės Vyr. architekto skyriaus patalpose bei raštu teikti pastabas ir pasiūlymus dėl specialiojo plano sprendinių iki specialiojo plano pristatymo visuomenei susirinkimo pabaigos.

 

Projekto vadovas                  Mindaugas GAIGALAS